Gynekolog og nevrolog forener kunnskap om migrene

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  – Det har skjedd svært mye innen migrenebehandling det siste tiåret. Det er ikke lenger tvil om at sykdommen har en organisk bakgrunn og at den er et resultat av biologiske og biokjemiske forandringer i hjernen.

  Artikkel

  Det sier nevrolog Anne M. Wolland, tidligere Ullevål universitetssykehus og gynekolog Babill Stray-Pedersen ved Rikshospitalet. De to legene har samlet ny kunnskap og forent erfaringer fra de to fagfeltene i boken Migrene og annen hodepine (1).

  Folkesykdom

  Folkesykdom

  Boken er skrevet for leger som har med migrenepasienter å gjøre, men også for legfolk som er interessert i temaet. Den er ment som et hjelpemiddel for legen til å skille mellom migrene og annen hodepine, og til å forebygge og behandle migrene medikamentelt og ikke-medikamentelt.

  I snitt er hver tiende innbygger plaget av migrene, ifølge referanser i boken. Fordelt på kjønn rammer lidelsen 15 % av alle kvinner og 5–10 % av alle menn. Forfatterne kaller migrene en folkesykdom der livsstil og arbeidssituasjon er utløsende. De hevder også at lidelsen både er underdiagnostisert og underbehandlet.

  Migrene blant barn i førskolealder rammer 1–3 % og er mer utbredt enn man tror. Tallet øker mot 5 % blant de litt eldre barna. I puberteten skiller forekomsten blant kjønnene seg fra hverandre, og man regner med at opptil 15–16 % unge voksne har migrene.

  – Migrene hos barn er underdiagnostisert. Man tenker ofte at hodepine hos barn går over og at barnet blir friskt i løpet av dagen. Spesielt i familier hvor migrene ikke forekommer, er det lett å overse at barnet faktisk kan ha migrene, sier Anne M. Wolland. Migrene hos barn og unge har fått et eget kapittel i boken. Wolland sier at barn har andre symptomer på migrene enn voksne og at anfallene opptrer annerledes. Slike forhold gjør at det er en spesiell utfordring for legen å stille diagnosen.

  Hormonsvingninger

  Hormonsvingninger

  Den andre gruppen som forfatterne vektlegger spesielt, er kvinner som oppsøker lege for hodepineplager. – Migrene opptrer to til tre ganger så hyppig hos kvinner som hos menn og kan ubetinget sies å være en kvinnesykdom, sier Babill Stray-Pedersen. – Hormonelle svingninger påvirker migrenelidelser mye mer enn man har trodd hittil. Trolig skyldes forskjellen i forekomst mellom kjønnene de kvinnelige kjønnshormonenes svingninger i kroppen under menstruasjonssyklusen, i svangerskapet og i overgangsalderen.

  Forfatterne beskriver migrene hos kvinner som et sammensatt og komplisert bilde som krever nitid diagnostisering for å kunne gi best mulig behandling.

  – Det er ikke gitt at migrene opphører eller bedrer seg under svangerskap eller i overgangsalderen, slik mange leger sier. Noen blir faktisk verre, og dette er viktig å ha in mente under utredningen, påpeker Stray-Pedersen.

  De to legene legger spesiell vekt på utviklingen innen medikamentell behandling det siste tiåret og er opptatt av hvilke muligheter for behandling dette gir.

  – Det finnes et torg av medisiner som allmennlegen kan orientere seg i. Det betyr at både diagnose og behandling kan individualiseres i langt større grad enn tidligere, slik at det blir mulig å optimalisere behandlingen, sier Wolland og Stray-Pedersen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media