Nyheter og reportasjer
NO IMAGE
30.09.2002
Det fremgår i en rapport om prosjektet Privatisert vold i familien i regi av Familievernkontoret i Molde, og som psykolog Solveig Karin Bø Vatnar har ført i pennen (1). Kartleggingen fra perioden...
NO IMAGE
30.09.2002
Det viser en helseprofil Nasjonalt folkehelseinstitutt har utarbeidet (1). Undersøkelsen blant samtlige 10. klassinger i Oslo er den første i sitt slag, og viser store forskjeller mellom 15-16-...
NO IMAGE
30.09.2002
Han holder tellingen med sin rusfrie tilværelse og kan datere den på dagen om nødvendig. Etter å ha eksperimentert med stoff siden 12-13-årsalderen, ble han som 29-åring introdusert til Anonyme...
NO IMAGE
30.09.2002
Avtroppende fagutvalgsleder Svein Steinert mener allmennleger bør engasjere seg i legemiddelassistert rehabilitering av narkomane, men en forutsetning er at det foreligger en individuell plan for...
NO IMAGE
30.09.2002
Hektisk møtevirksomhet mellom Legeforeningen og Helsedepartementet etter sommerens ledelsesdebatt hadde ført til et rekordraskt rundskriv om ledelse i sykehus. I dette presiserer myndighetene hvordan...
NO IMAGE
30.09.2002
Det sier nevrolog Anne M. Wolland, tidligere Ullevål universitetssykehus og gynekolog Babill Stray-Pedersen ved Rikshospitalet. De to legene har samlet ny kunnskap og forent erfaringer fra de to...
NO IMAGE
30.09.2002
– At det er et stort behov for elektronisk samhandling i helsesektoren, er det ikke tvil om. Legeforeningen har lenge jaktet på en mulighet til å konkretisere sitt engasjementet knyttet til dette,...
NO IMAGE
30.09.2002
Rundt 50 deltakere var 22. og 23. august til stede på Norsk Bremuseum i Fjærland under Olav Rutles tredje minnesymposium. Norsk Bremuseum i Fjærland var en fin ramme rundt Olav Rutles tredje...
NO IMAGE
30.08.2002
– Når kravet om avdelingsmakt begrunnes med argumenter om forsvarlighet, blir det helt feil. Legeforeningen får det til å lyde uforsvarlig at sykehus ansetter andre enn leger i...
NO IMAGE
30.08.2002
– Når vi trekker inn bruken av rettslige virkemidler, må lovkravene sorteres i to hovedgrupper: Krav som retter seg mot eieren av virksomheten og krav som retter seg mot den enkelte profesjonsutøver...