Nyheter og reportasjer
NO IMAGE
30.08.2002
Forsøkene er gjort i laboratoriet ved Johns Hopkins University School of Medicine i Baltimore. Selv om ren sulforafan dreper H pylori effektivt, gjenstår det å se om virkningen er den samme når...
NO IMAGE
30.08.2002
En analyse av data fra The Framingham Heart-studien i USA slår fast at risikoen for å utvikle hjertesvikt er dobbelt så stor hos personer med fedme sammenliknet med normalvektige (1). Helsefare over...
NO IMAGE
30.08.2002
I en studie publisert i tidsskriftet Surgery og omtalt i siste nummer av BMJ (1), er det for første gang funnet sammenheng mellom kommunikasjon og klager på feilbehandling hos kirurger. På grunnlag...
NO IMAGE
30.08.2002
Mens de fleste studiene til nå har vært små og av varierende kvalitet, har Jay P. Paul og medarbeidere ved University of California gjennomført en stor intervjuundersøkelse av nesten 3 000 homo- og...
NO IMAGE
30.08.2002
DRG-forum ble stiftet under en konferanse i Drammen i juni, der 135 personer fra helseforetak over hele landet deltok sammen med representanter fra staten og statens samarbeidspartnere i ISF-...
NO IMAGE
30.08.2002
Fire studenter og to leger fra Norske leger mot atomvåpen deltok på kongressen Summit for survival . Noe av det mest foruroligende som ble tatt opp, var USAs nye Nuclear Posture Review som ble lagt...
NO IMAGE
30.08.2002
Sentralstyret 4. juni 2002 før landsstyremøtet «Alle medisinske enheter skal ha lege med relevant spesialistkompetanse som leder. Med medisinsk enhet mener Legeforeningen en organisatorisk enhet som...
NO IMAGE
30.08.2002
Det viser en undersøkelse fra Harvard-universitetet i USA som er publisert i tidsskriftet Neuron (1). Stor forbedring Det har lenge vært kjent at musikere, dansere og idrettsutøvere blir bedre til å...
NO IMAGE
30.08.2002
– Når kravet om avdelingsmakt begrunnes med argumenter om forsvarlighet, blir det helt feil. Legeforeningen får det til å lyde uforsvarlig at sykehus ansetter andre enn leger i...
NO IMAGE
30.08.2002
– Når vi trekker inn bruken av rettslige virkemidler, må lovkravene sorteres i to hovedgrupper: Krav som retter seg mot eieren av virksomheten og krav som retter seg mot den enkelte profesjonsutøver...