Norsk forskning
NO IMAGE
17.12.2009
Artikkelen er skrevet av ti forskere, hvorav sju norske. Ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet samarbeider to forskningsmiljøer om å studere hjerneutviklingen hos personer...
NO IMAGE
17.12.2009
Prematurt fødte hadde som ungdommer redusert volum av thalamus og hvit substans i cerebellum. Det viser en norsk studie. Ann-Mari Brubakk og Marit Martinussen. Foto Anne Steenstrup-Duch...
NO IMAGE
03.12.2009
Mutasjoner i genet som koder for glukocerebrosidase er den viktigste risikofaktoren for Parkinsons sykdom. Det viser en ny studie der en norsk forsker står sentralt. Jan O. Aasly. Foto privat...
NO IMAGE
03.12.2009
Forskergrupper trenger ikke være store for å være gode. Forskergruppen i Trondheim ledes av nevrolog Jan O. Aasly, som er overlege ved St. Olavs hospital og professor ved Norges...
NO IMAGE
19.11.2009
Transport til invasivt senter for PCI-behandling umiddelbart etter trombolyse synes fordelaktig i distriktene ved akutt ST-elevasjonshjerteinfarkt. Ellen Bøhmer (til venstre) (foto privat) og...
NO IMAGE
19.11.2009
Artikkelen er skrevet av fem norske forskere. Artikkelens førsteforfatter er overlege Ellen Bøhmer ved Sykehuset Innlandet Lillehammer. Hun har vært stipendiat på prosjektet...
NO IMAGE
05.11.2009
Blodkardioplegi gir bedre myokardbeskyttelse enn krystalloidkardioplegi ved aortaventiloperasjon. Det viser en norsk studie. Theis Tønnessen (til venstre) og Bjørn Braathen. Foto Henrik...
NO IMAGE
05.11.2009
Artikkelen er skrevet av to norske thoraxkirurger. Bjørn Braathen og Theis Tønnessen inngår i en forskergruppe ledet av Theis Tønnessen ved Thoraxkirurgisk avdeling og...
NO IMAGE
22.10.2009
Kardiovaskulære sykdommer og abdominale aortaaneurismer har felles risikofaktorer. Det viser resultater fra Tromsø-undersøkelsen 1994–2001. Signe Helene Forsdahl,...
NO IMAGE
22.10.2009
Artikkelen er skrevet av fire norske forskere. Førsteforfatter Signe Helene Forsdahl er lege med bakgrunn fra Radiologisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord Norge. Hun er nå ph.d.-...