Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Over halvparten av pasienter med akutt hoste får skrevet ut antibiotika. Det viser en stor europeisk undersøkelse. Norske allmennleger er blant dem som skriver ut minst.

Hasse Melbye. Foto privat

I undersøkelsen, som ble gjennomført i allmennpraksis i 13 europeiske land, ble antibiotika skrevet ut til 53 % av voksne med akutt hoste eller andre tegn på nedre luftveisinfeksjon (1). Forskrivningsfrekvensen varierte fra 21 % til 88 % mellom landene. Til sammen 3 402 pasienter ble rekruttert til undersøkelsen, som er den største i sitt slag som noen gang er blitt gjennomført.

– Symptomer og kliniske funn kunne ikke på noen måte forklare forskjellene i antibiotikaforskrivning. Tvert imot var det slik at forskjellene mellom landene ble større når man tok hensyn til kliniske funn og symptomenes omfang og alvorlighetsgrad. Da fant man at pasienter i Slovakia, Italia, Ungarn, Polen og Wales hadde dobbelt så stor sannsynlighet for å få skrevet ut antibiotika som gjennomsnittet i de europeiske landene, mens den tilsvarende sannsynligheten for pasienter fra Belgia, Sverige og Norge var mindre enn en firedel, sier Hasse Melbye, professor i allmennmedisin ved Universitetet i Tromsø.

– Pasientene rapporterte symptomer og deres alvorlighetsgrad i en dagbok i fire uker. Tilfriskningen var tilnærmet lik i de 13 landene og dermed ikke nevneverdig påvirket av forskjellene i antibiotikabruk.

Undersøkelsen viser at det bør være mulig å begrense antibiotikaforskrivningen betraktelig til pasienter med akutt hoste, uten å sette pasientenes sikkerhet på spill. Det er også helt nødvendig for å bekjempe den økende antibiotikaresistensen man observerer blant luftveispatogene bakterier, sier Melbye.

Artikkelen ble publisert 23.6. 2009 i BMJ (www.bmj.com), som regnes som en av de «fem store» innen medisinsk publisering ved siden av New England Journal of Medicine, JAMA, Annals of Internal Medicine og The Lancet


GRACE (Genomics to combat Resistance against Antibiotics in Community-acquired lower respiratory tract infections in Europe) omfatter 14 allmennmedisinske forskningsnettverk i 13 europeiske land: Belgia, Finland, Tyskland, Nederland, Ungarn, Italia, Norge, Polen, Slovakia, Spania, Sverige, Wales og England.

Anbefalte artikler