Kirurgisk hjerteforskning

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Artikkelen er skrevet av to norske thoraxkirurger.

Bjørn Braathen og Theis Tønnessen inngår i en forskergruppe ledet av Theis Tønnessen ved Thoraxkirurgisk avdeling og Institutt for eksperimentell medisinsk forskning ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Bjørn Braathen er ph.d.-kandidat og konstituert overlege. Theis Tønnessen er professor og overlege i thoraxkirurgi. Foruten myokardproteksjon arbeider gruppen med myokardial remodellering.


Kardioplegi: Teknikk for midlertidig lammelse av hjertemuskulaturen, vanligvis ved at koronararteriene med jevne mellomrom gjennomskylles med en iskald væske som inneholder bl.a. salter som stopper all mekanisk og elektrisk aktivitet i hjertemuskelcellene og dermed senker hjertets oksygenbehov kraftig. Teknikken benyttes under hjerteoperasjoner for å beskytte hjertemuskulaturen mot følgene av oksygenmangel i de periodene der hjertet ikke får normal blodtilførsel. Den lammende effekten på hjertemuskulaturen kan noen ganger henge igjen slik at hjertets kontraksjonskraft fortsatt er nedsatt de første timene etter operasjonen (1).

Anbefalte artikler