Forskning innen psykiatrisk genetikk

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Fire norske forskere har bidratt til artikkelen.

TOP-gruppen utgjør det største psykiatriske forskningsmiljøet i Norge. Tematisk område psykoser (TOP) er en tematisk satsing på forskning innen alvorlige psykiske lidelser ved Universitetet i Oslo og universitetssykehus i østlandsområdet. Formålet med TOP-studien er å skaffe kunnskap om hvordan biologiske, psykologiske og miljømessige faktorer spiller sammen i utviklingen av alvorlige psykiske lidelser.

Gruppen består av ca. 30 stipendiater, sju postdoktorer og ti seniorforskere. Satsingen ledes av Ole A. Andreassen, og omfatter samkjørte forskningsmiljø innen klinisk praksis (Ingrid Melle), nevrokognisjon (Kjetil Sundet), genetikk (Srdjan Djurovic), strukturell MR (sMRI) (Ingrid Agartz) og funksjonell MR (fMRI) (Jimmy Jensen). Andreassen, Melle, Djurovic og Agartz var norske bidragsytere til Nature-artikkelen.


Schizofreni: Regnes som den mest alvorlige psykotiske lidelsen, ikke minst fordi den rammer mennesker i yngre alder og invalidiserer en større del av pasientene, spesielt i sosialt henseende (1).

Enkeltnukleotidpolymorfisme (enkeltbasevariasjon, single nucleotide polymorphism, SNP) er vanlige enkeltbasevarianter i genkoden, definert som en allel (genvariant) som finnes i minst 1 % av befolkningen. Det internasjonale HapMap-konsortiet har til nå identifisert ca. 10,5 millioner enkeltnukleotidpolymorfismer (2).

Kopitallsvariasjoner (copy number variations, CNV) er definert som DNA-segmenter i størrelsesorden 1 kilobase opptil noen få megabaser som finnes med et variabelt antall kopier i forskjellige individer (3).

MHC-komplekset (major histocompatibility complex): Vevsforlikelighetsantigener. Disse benyttes av antigenpresenterende celler til å presentere antigene peptider til T-celler (4).

Anbefalte artikler