Tromsø-undersøkelsen

Norsk forskning
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Artikkelen er skrevet av fire norske forskere.

  Førsteforfatter Signe Helene Forsdahl er lege med bakgrunn fra Radiologisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord Norge. Hun er nå ph.d.-student ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø. Hennes hovedveileder er Bjarne Koster Jacobsen, som er professor i epidemiologi. Biveileder er seksjonsoverlege Kulbir Singh ved Radiologisk avdeling. Steinar Solberg er overlege ved Thoraxkirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Han har sammen med Kulbir Singh designet og gjennomført delstudien om aortaaneurismer i Tromsø-undersøkelsen.

  Ordforklaringer

  Tromsø-undersøkelsen ble startet i 1974 på bakgrunn av den høye dødeligheten av hjerte- og karsykdommer i Norge. Det har vært gjennomført seks undersøkelser hvor til sammen 40 051 personer har deltatt i minst én av dem. Man har særlig konsentrert seg om kardiovaskulære sykdommer. I 1994–95 (Tromsø 4) ble det for første gang utført ultralydundersøkelse av abdominalaorta for å kartlegge prevalens og risikofaktorer for abdominalt aortaaneurisme. Undersøkelsen ble gjentatt sju år senere i den samme populasjonen (Tromsø 5) med tanke på å kartlegge aneurismets utvikling og endringer i aortas diameter.

  Abdominale aortaaneurismer forårsaker omtrent 1 % av alle dødsfall i den vestlige verden. Aneurismene er vanligvis asymptomatiske inntil de rumperer. De fleste oppdages tilfeldig i forbindelse med rutineundersøkelser for andre tilstander. Risikoen for ruptur øker med økende aneurismediameter. Ved rumpert aneurisme er mortaliteten 60–80 %. Både genetiske, miljømessige, hemodynamiske og immunologiske faktorer bidrar trolig til utvikling av slike aneurismer.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media