Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

En av de 15 artikkelforfatterne er fra Norge.

Undersøkelsen er en del av et stort EU-finansiert prosjekt, GRACE, som har til hensikt å fremskaffe kunnskap som kan brukes i kampen mot antibiotikaresistens. Studiens førsteforfatter, Chris Butler, professor i allmennmedisin fra Cardiff, Wales, har ledet den allmennmedisinske armen av prosjektet sammen med kollegene Theo Verheij (Utrecht) og Paul Little (Southampton). Professor Hasse Melbye og lege Kristin Alise Jakobsen ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, Universitetet i Tromsø har ledet nettverket av allmennleger fra Tromsø og Nord-Troms, som, koordinert av fastlegene Anton Giæver og Carol Pascoe, har rekruttert vel 200 pasienter til undersøkelsen.


GRACE (Genomics to combat Resistance against Antibiotics in Community-acquired lower respiratory tract infections in Europe) omfatter 14 allmennmedisinske forskningsnettverk i 13 europeiske land: Belgia, Finland, Tyskland, Nederland, Ungarn, Italia, Norge, Polen, Slovakia, Spania, Sverige, Wales og England.

Anbefalte artikler