Immunresponser hos gravide

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Artikkelen er skrevet av fem norske forskere.

Forskergruppen ved Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge har de siste 20 årene interessert seg for immunresponser mot blodplateantigener, først og fremst neonatal alloimmun trombocytopeni. Grunnlaget for artikkelen ble lagt i en norsk studie av mer enn 100 000 svangerskap (1). Gruppen arbeider både med epidemiologiske, økonomiske og basale immunologiske aspekter ved neonatal alloimmun trombocytopeni i samarbeid med Oslo universitetssykehus og flere utenlandske forskergrupper. I Tromsø teller gruppen ni medlemmer, derav fire leger, én forskerlinjestudent og fire forskere med biologisk bakgrunn.


Neonatal alloimmun trombocytopeni (NAIT) forekommer i 1: 1 200 svangerskap og innebærer at den gravide blir immunisert mot et blodplateantigen som fosteret har arvet fra far. Disse antistoffene kan passere placenta, medføre trombocytopeni og blødningstendens og i verste fall intrakranial blødning og død.

Alloantistoff: Antistoff laget av et individ mot antigener i et annet individ innenfor samme art

HPA: Humane blodplateantigener

Anbefalte artikler