Risikofaktorer for abdominalt aortaaneurisme

Norsk forskning Karkirurgi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kardiovaskulære sykdommer og abdominale aortaaneurismer har felles risikofaktorer. Det viser resultater fra Tromsø-undersøkelsen 1994–2001.

  Ruptur av abdominalt aortaaneurisme har høy mortalitet og er årsak til 1–2 % av dødsfallene i den vestlige verden. De fleste aneurismene oppdages tilfeldig, og det har vært foreslått å screene risikogrupper for å redusere dødeligheten.

  For å kartlegge prevalensen av abdominalt aortaaneurisme og mål på aortas diameter ble det i den fjerde Tromsø-undersøkelsen gjort ultralydundersøkelse av abdominalaorta hos 6 892 menn og kvinner i alderen 25–82 år (1). Den samme populasjonen ble undersøkt sju år senere (2). I gruppen av til sammen 2 035 menn og 2 310 kvinner som møtte til begge undersøkelsene og som ikke hadde abdominalt aortaaneurisme i 1994, ble det funnet 119 insidente abdominale aortaaneurismer, noe som tilsvarer en insidens på 0,4 % per år. Det ble påvist aneurisme hos 4,1 % av mennene og 1,5 % kvinnene. Studien er blitt omtalt på lederplass i Circulation (3).

  – Mannlig kjønn, høy alder og røyking er sterke risikofaktorer for abdominalt aortaaneurisme, men også forhøyet kolesterolnivå, lavt HDL-nivå og hypertensjon var signifikante faktorer. Røyking slo særlig sterkt ut – både med antall år som røyker og antall sigaretter per dag økte risikoen for abdominalt aortaaneurisme, sier førsteforfatter Signe Helene Forsdahl ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø.

  – Studien viser at det er en sterk sammenheng mellom tradisjonelle risikofaktorer for aterosklerose og risikoen for å utvikle abdominalt aortaaneurisme. Resultatene kan være til hjelp for å finne dem som har forhøyet risiko for å utvikle slike aneurismer og for å avklare hvilke grupper som eventuelt bør screenes, sier Forsdahl.

  Artikkelen ble publisert 28.4. 2009 i Circulation, som er det høyest rangerte tidsskriftet innen kardiologi

  Ordforklaringer

  Tromsø-undersøkelsen ble startet i 1974 på bakgrunn av den høye dødeligheten av hjerte- og karsykdommer i Norge. Det har vært gjennomført seks undersøkelser hvor til sammen 40 051 personer har deltatt i minst én av dem. Man har særlig konsentrert seg om kardiovaskulære sykdommer. I 1994–95 (Tromsø 4) ble det for første gang utført ultralydundersøkelse av abdominalaorta for å kartlegge prevalens og risikofaktorer for abdominalt aortaaneurisme. Undersøkelsen ble gjentatt sju år senere i den samme populasjonen (Tromsø 5) med tanke på å kartlegge aneurismets utvikling og endringer i aortas diameter.

  Abdominale aortaaneurismer forårsaker omtrent 1 % av alle dødsfall i den vestlige verden. Aneurismene er vanligvis asymptomatiske inntil de rumperer. De fleste oppdages tilfeldig i forbindelse med rutineundersøkelser for andre tilstander. Risikoen for ruptur øker med økende aneurismediameter. Ved rumpert aneurisme er mortaliteten 60–80 %. Både genetiske, miljømessige, hemodynamiske og immunologiske faktorer bidrar trolig til utvikling av slike aneurismer.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media