Klinisk hjerteforskning

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Artikkelen er skrevet av fem norske forskere.

  Artikkelens førsteforfatter er overlege Ellen Bøhmer ved Sykehuset Innlandet Lillehammer. Hun har vært stipendiat på prosjektet og har koordinert studien i distriktene. Hennes veileder er seksjonsoverlege Sigrun Halvorsen ved Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål, som også har vært prosjektleder for studien. Artikkelforfatterne er Ellen Bøhmer, Pavel Hoffmann, Michael Abdelnoor, Harald Arnesen og Sigrun Halvorsen.

  Ordforklaringer

  NORDISTEMI: NORwegian study on DIstrict treatment of ST-Elevation Myocardial Infarction. Undersøkelsen ble gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom lokalsykehusene i Sykehuset Innlandet, ambulansetjenesten og Ullevål universitetssykehus. Lokalsykehusene rekrutterte pasientene og var også ansvarlig for mye av oppfølgingen, mens Ullevål universitetssykehus var hovedsete for studien og senter for den invasive behandlingen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media