Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Artikkelen er skrevet av fem norske forskere.

Artikkelens førsteforfatter er overlege Ellen Bøhmer ved Sykehuset Innlandet Lillehammer. Hun har vært stipendiat på prosjektet og har koordinert studien i distriktene. Hennes veileder er seksjonsoverlege Sigrun Halvorsen ved Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål, som også har vært prosjektleder for studien. Artikkelforfatterne er Ellen Bøhmer, Pavel Hoffmann, Michael Abdelnoor, Harald Arnesen og Sigrun Halvorsen.


NORDISTEMI: NORwegian study on DIstrict treatment of ST-Elevation Myocardial Infarction. Undersøkelsen ble gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom lokalsykehusene i Sykehuset Innlandet, ambulansetjenesten og Ullevål universitetssykehus. Lokalsykehusene rekrutterte pasientene og var også ansvarlig for mye av oppfølgingen, mens Ullevål universitetssykehus var hovedsete for studien og senter for den invasive behandlingen.

Anbefalte artikler