Reperfusjonsskade etter hjerteinfarkt

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Artikkelen er skrevet av en internasjonal forskergruppe med 14 forskere fra sju land.

Gruppen ledes av Dan Atar, som er professor i kardiologi og avdelingsleder ved Hjerteavdelingen, Oslo universitetssykehus Aker. Atar har i nærmere 15 år interessert seg forskningsmessig for fenomenet reperfusjonsskade, først i dyremodeller av myokardial «stunning», og senere med økt vekt på translasjonsforskning.


Akutt myokardinfarkt oppstår når en akutt trombotisk okklusjon av en koronararterie inntrer. Den optimale behandlingen sikter mot umiddelbart å gjenopprette blodtilførselen til myokard, enten ved akutt perkutan koronar intervensjon eller ved trombolytisk behandling.

F.I.R.E-studien (FX06 in Ischemia and REperfusion Injury): en dobbeltblind, randomisert, placebokontrollert multisenterstudie ved 26 europeiske universitetssykehus i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Nederland, Tyskland, Østerrike, Sveits, Tsjekkia og Romania. Studien er ledet av Dan Atar ved Oslo universitetssykehus Aker. Studien er støttet økonomisk av firmaet Fibrexmedical.

Anbefalte artikler