Norsk forskning
NO IMAGE
08.10.2009
Norsk forskning på komplementsystemet er svært langt fremme internasjonalt. Arbeidet er gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom to forskergrupper ved Nordlandssykehuset i Bod...
NO IMAGE
08.10.2009
Komplementhemmere er under klinisk utprøving ved ulike tilstander og på vei inn i klinisk praksis. Norske forskere står sentralt i arbeidet. Tom Eirik Mollnes (til venstre) og Knut...
NO IMAGE
24.09.2009
Over halvparten av pasienter med akutt hoste får skrevet ut antibiotika. Det viser en stor europeisk undersøkelse. Norske allmennleger er blant dem som skriver ut minst. Hasse Melbye...
NO IMAGE
24.09.2009
En av de 15 artikkelforfatterne er fra Norge. Undersøkelsen er en del av et stort EU-finansiert prosjekt, GRACE, som har til hensikt å fremskaffe kunnskap som kan brukes i kampen mot...
NO IMAGE
10.09.2009
De som stumper røyken for godt, oppnår samme lave risiko for å dø av tobakkssykdommer som dem som aldri har røykt. Det viser en norsk studie. Kjell Bjartveit (til...
NO IMAGE
10.09.2009
Artikkelen er skrevet av to norske forskere. Da Kjell Bjartveit (f. 1927) i 2001 sluttet som leder av Nasjonalforeningen for folkehelsen, inngikk han og statistikeren Aage Tverdal (f. 1944) et...
NO IMAGE
27.08.2009
Norske forskere har bidratt til oppdagelse av nye genvarianter som øker risikoen for schizofreni. Ole A. Andreassen og Srdjan Djurovic, to av de norske artikkelforfatterne. Foto Alf Terje B...
NO IMAGE
27.08.2009
Fire norske forskere har bidratt til artikkelen. TOP-gruppen utgjør det største psykiatriske forskningsmiljøet i Norge. Tematisk område psykoser (TOP) er en tematisk...
NO IMAGE
13.08.2009
Norske forskere har kartlagt deler av den cellulære immunresponsen ved neonatal alloimmun trombocytopeni. Maria Therese Ahlen og Tor B. Stuge er hhv. første- og sisteforfatter av...
NO IMAGE
13.08.2009
Artikkelen er skrevet av fem norske forskere. Forskergruppen ved Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge har de siste 20 årene interessert seg for immunresponser mot...