Les mer om
NO IMAGE
19.04.2021
Type 2-diabetes i en travel fastlegepraksis Mange fastleger oppfatter etablerte behandlingsretningslinjer for type 2-diabetes mer som veiledende enn som førende. Mange synes det er krevende å...
NO IMAGE
22.03.2021
Blødning etter tonsilleoperasjon Forekomsten av blødning etter tonsilleoperasjon er lav, og få pasienter må legges inn eller reopereres. Dette viser en retrospektiv gjennomgang av rundt 1 400...
NO IMAGE
08.03.2021
Måling av skrøpelighet i klinisk praksis Skrøpelighet og aktivitetsnivå er viktige prognostiske faktorer, særlig hos eldre. Skrøpelighet kan måles med ganghastighet, skrøpelighetsindeks og klinisk...
NO IMAGE
22.02.2021
Importert parasittsykdom i Norge Parasittosen schistosomiasis rammer hvert år millioner av mennesker, flest blant fattige og marginaliserte grupper med dårlige sanitærforhold i afrikanske land sør...
NO IMAGE
01.02.2021
Hva vet vi om innvandrerkvinners helse? Innvandrerkvinner er en sårbar gruppe. Likevel er det gjort lite norsk forskning på deres helse. Dette viser en litteraturgjennomgang for perioden 2000–19...
NO IMAGE
11.01.2021
Syfilis – den store imitator Syfilis skyldes infeksjon med spiroketen Treponema pallidum , oftest gjennom seksuelt overført smitte. Historisk kalles gjerne syfilis for den store imitator pga. ulike...
NO IMAGE
14.12.2020
Et år preget av covid-19 Koronaviruset SARS-CoV-2 har preget året 2020. Pandemien preger også dette nummeret av Tidsskriftet – årets siste og største. På lederplass fremhever Preben Aavitsland...
NO IMAGE
23.11.2020
Ryggkirurgi og hoftekirurgi Ryggkirurgi tilbys i dag ved rundt 40 norske sykehus. Resultatene er jevnt over gode. Hyppigheten av lett ryggkirurgi varierer lite mellom de fire helseregionene, men det...
NO IMAGE
09.11.2020
Vonde minner bak sykelig overvekt Overvekt og fedme er et resultat av kompliserte biologiske og sosiale prosesser. Mange pasienter med sykelig overvekt har med seg belastende erfaringer og...
NO IMAGE
26.10.2020
Skabb er blitt et folkehelseproblem Forekomsten av skabb øker, og behandlingen er komplisert og dyr. Typisk søker pasienten lege pga. nyoppstått generalisert kløe med forverring om natten. Ofte har...