Les mer om
09.09.2019
Lystgass til barn Lystgass er et nyttig alternativ for barn som trenger sedasjon ved enkelte diagnostiske og terapeutiske prosedyrer. Sykehuset Østfold har kartlagt effekten av lystgass ved 311...
19.08.2019
Tanker kan måles Det er utviklet en lang rekke spørreskjemaer til bruk i klinisk praksis og forskning for å måle folks tanker, følelser og opplevelser. Slike skjemaer kan bl.a. brukes til å studere...
24.06.2019
Legeliv før og nå Leger skal være både medmenneske og lege, sa Per Fugelli i sin tale til avgangskullet ved Universitetet i Oslo i 1969. Det er legers plikt å si fra om urett, mener Hanne Heszlein-...
27.05.2019
Utredning ved svimmelhet Akutt og kronisk svimmelhet er vanlige årsaker til legebesøk i allmennpraksis og ved akuttmottak på sykehus. En målrettet diagnostisk tilnærming og enkle kliniske tester kan...
06.05.2019
Kirurgi ved blødersykdom Pasienter med alvorlig blødersykdom lever lenger enn før, noe som skyldes bedre medisinsk behandling. Dette innebærer at flere får livsstils- eller aldersrelaterte sykdommer...
08.04.2019
Snøscooterulykker i Nord-Norge I 2013 og 2014 ble det registrert 7 dødsfall og 87 sykehusinnleggelser etter bruk av snøscooter og andre terrengkjøretøy i Nord-Norge, nesten halvparten av dem i...
25.03.2019
Delirium og kognitiv svikt blant eldre Delirium er en akutt endring i oppmerksomhet, bevissthet og kognisjon, oftest utløst av sykdom, skade eller kirurgi. Man skiller mellom hyperaktivt delirium og...
11.03.2019
Kasuistikker er gode kilder for læring I rangeringen av vitenskapelige metoder innen klinisk medisin ligger kasuistikken nederst, og mange tidsskrifter publiserer ikke kasuistikker. Tidsskriftet...
25.02.2019
Mange kosttilskudd inneholder dopingmidler Nesten en firedel av utvalgte kosttilskudd inneholdt dopingmidler, legemidler og/eller ulovlige mengder koffein. Dette viser en studie av 93 kosttilskudd...
11.02.2019
Insentiver for å delta i studier Det er dokumentert at betaling og gavekort kan bidra til å sikre tilstrekkelig antall deltagere i forskningsstudier. Rundt 12 % av prosjektsøknader innsendt til fire...