Annonse
Annonse
Les mer om
05.03.2018
Diabetes og koronarsykdom Diabetes diagnostiseres ofte etter koronarsykdom og gir høy risiko for nye kardiovaskulære hendelser. Dette bekreftes i en studie blant pasienter ved Sørlandet sykehus...
19.02.2018
Troverdige retningslinjer? Retningslinjer skal hjelpe leger til å ta gode beslutninger om diagnostikk og behandling. Men retningslinjer kan være uklare, omdiskuterte og/eller lite kjent. Kan dette...
05.02.2018
Hva etterlatte etter selvmord forteller oss De fleste etterlatte etter selvmord hos unge menn har ikke sett tegn på psykisk sykdom før selvmordet. Ofte var selvmordskrisen knyttet til relasjoner...
22.01.2018
Klinisk etikk i klinisk praksis Klinisk etikk-komiteer skal ivareta pasientperspektivet i vanskelige beslutninger i klinisk praksis. Komiteene drøfter et bredt spekter av etiske dilemmaer, men...
08.01.2018
Mangelfull legemiddelinformasjon Informasjonen som legemiddelkonsulenter gir under sine besøk på fastlegekontorer, er ofte mangelfull. Særlig gjelder dette legemidlers bivirkninger og mulige...
12.12.2017
Historien er medisinens grunnfjell Leger må kjenne sitt fags historie. Historisk kunnskap er nødvendig for å forstå forutsetningene for vår tids kliniske praksis og helsetjenestens utforming...
28.11.2017
Fastlegeordning og legevaktsentraler Fastlegeordningen forvitrer, skrive to erfarne fastleger, som påpeker at for mange er tilfredshet med legen viktigere enn tilgjengelighet. Uten faste leger er det...
13.11.2017
Kronisk trett etter kreftbehandling Uttalt tretthet og slitenhet er vanlig både under og etter avsluttet kreftbehandling. Kronisk tretthet hos kreftoverlevere påvirker både funksjonsnivå, arbeidsevne...
30.10.2017
Alle skal med Å stryke på eksamen kan få store konsekvenser for den enkelte. Derfor gjelder det å finne frem til mest mulig rettferdige måter å bedømme eksamensbesvarelsene på. Ikke minst må man...
16.10.2017
Hvordan behandles håndleddsbrudd? Ved håndleddsbrudd varierer valg av behandling og bruk av plater svært mye mellom ulike deler av landet. Dette viser en analyse av data fra Norsk pasientregister for...