Les mer om
NO IMAGE
29.06.2020
Å dø hjemme Mange med alvorlig sykdom ønsker å dø hjemme med den nærmeste familien rundt seg. Godt samarbeid mellom helsepersonell og begravelsesbyrå når døden har inntrådt, er viktig. Loven krever...
NO IMAGE
15.06.2020
Overvekt og spiseforstyrrelser Overvekt og fedme er alvorlige helseproblemer og er vanskelige å behandle. Et tverrfaglig behandlingsopplegg med vekt på livsstilsendringer for barn og ungdom med...
NO IMAGE
25.05.2020
Bildediagnostikk ved covid-19 Røntgen thorax og CT thorax er de mest aktuelle bildediagnostiske metodene ved utredning og oppfølging av pasienter med mistenkt eller fastslått covid-19. Sykdommen kan...
NO IMAGE
04.05.2020
De første covid-19-pasientene ved et norsk lokalsykehus Fra 9. til 31. mars ble 42 pasienter med covid-19 innlagt ved Bærum sykehus. 28 pasienter var menn og median alder 72,5 år. De vanligste...
NO IMAGE
20.04.2020
Koronaviruset kjenner ingen grenser Det nye koronaviruset sars-CoV-2 har endret Norge og verden. I alle verdensdeler har myndighetene påbudt eller bedt folk om å holde seg hjemme, holde avstand til...
NO IMAGE
30.03.2020
Derfor velger leger bort allmennmedisin Leger søker seg vekk fra allmennmedisin, og rekrutteringen av unge leger er svak. Årsakene er mange. Flere administrative oppgaver, lite faglig miljø og høy...
NO IMAGE
16.03.2020
Asylsøkeres helse og bruk av helsetjenester Antall mennesker som er drevet på flukt, øker, og antall asylsøkere i Norge øker. Forskningen om asylsøkeres helse i Norge er likevel begrenset, og de...
NO IMAGE
24.02.2020
Brystimplantat og mammografi Kvinner med kosmetisk brystimplantat har lavere risiko for å få påvist brystkreft ved mammografiscreening, men har mer avansert sykdom ved diagnosetidspunktet. De har...
NO IMAGE
03.02.2020
Strukturert oppfølging ved urinsyregikt Ved å standardisere og strukturere oppfølgingen av pasienter med urinsyregikt kan forebyggende behandling lettere tilpasses den enkelte pasient. Dette viser...
NO IMAGE
13.01.2020
Videoobservert behandling ved tuberkulose Tuberkulose er fortsatt en aktuell sykdom i Norge, og de fleste som får påvist sykdommen, er utenlandsfødte. Verdens helseorganisasjon anbefaler at...