Les i nr. 16/2022

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Gule stafylokokker og antibiotikaresistens

  Gule stafylokokker og antibiotikaresistens

  Staphylococcus aureus er den vanligste og viktigste bakteriearten ved infeksjoner i hud og bløtdeler og kan også forårsake invasive infeksjoner. Resistens mot ulike antibiotika er en økende bekymring. Forekomsten av meticillinresistens blant gule stafylokokker i sårsekret fra barn i Norge er likevel lav. Dette viser en studie basert på data fra overvåkingssystemet for antibiotikaresistens for perioden 2013–21. Forekomsten var noe høyere i sårsekret fra barnehagebarn. Funnene styrker valget av betalaktamasestabile penicilliner ved infeksjoner i hud og bløtdeler hos barn. En mer barnevennlig formulering av slike midler er ønskelig.

  Lederartikkel: Gule stafylokokker hos barn
  Kort rapport: Meticillinresistente gule stafylokokker i sårsekret hos barn

  Kommunelegens rolle under koronapandemien

  Kommunelegens rolle under koronapandemien

  Norge kom seg godt gjennom covid-19-pandemien, og mye av æren for dette skal landets kommuneleger ha. De bidro med faglige premisser for kriseledelsens beslutninger og koordinerte arbeidet med smitteforebygging og smittehåndtering. En kvalitativ analyse av semistrukturerte intervjuer med kommuneleger, ordførere og administrasjonsledere i fem kommuner utdyper kommunelegenes rolle og oppgaver. Deres samfunnsmedisinske kompetanse er viktig for god beredskap, og kommunelegen må være nært knyttet til i kommuneledelsen.

  Lederartikkel: Kommunelegens plassering
  Originalartikkel: Kommunelegens rolle under koronapandemien – en kvalitativ studie

  Assistert befruktning påvirker biologisk evolusjon

  Assistert befruktning påvirker biologisk evolusjon

  En sædcelle som nylig er ejakulert oppi en liten kopp på en fertilitetsklinikk, har helt andre seleksjonsfortrinn enn evnen til langdistansesvømming, skriver Hans Ivar Hanevik og Dag Olav Hessen. De reflekterer i sin kronikk over mulige evolusjonære konsekvenser av in vitro-fertilisering. Seleksjonen av arvelige egenskaper er spesielt intens ved befruktningen, og ved assistert befruktning velges andre celler og individer til reproduksjon enn ved samleie. Kulturelle endringer former menneskers atferd og dermed også menneskers biologi, skriver de.

  Kronikk: In vitro-fertilisering – nye metoder, nye muligheter, nye mennesker

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media