Les i nr. 12/2022

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fastleger med omstillingsevne

  Fastleger med omstillingsevne

  Fastlegenes evne til omstilling var viktig da koronapandemien var på sitt verste. Dette kommer frem i en fokusgruppestudie med 19 fastleger i Innlandet fylke. Legene opplevde at deres ansvar ble utvidet fra å gjelde egne listepasienter til å omfatte hele befolkningen. De så seg selv som en viktig del av kommunens helseberedskap.

  Kan legers ansvarsfølelse og mestringsevne gjøre den enkelte lege og hele fastlegeordningen mer sårbar enn nødvendig? Slike egenskaper kan kamuflere stor og uforsvarlig arbeidsbelastning når den oppstår, mener vår lederskribent.

  Lederartikkel: Fastleger – sterke, men sårbare
  Originalartikkel: Fastlegers møte med covid-19-pandemien – en fokusgruppestudie

  Vanskelig tid etter hjernerystelse

  Vanskelig tid etter hjernerystelse

  10–15 % av pasientene med hjernerystelse kan utvikle langvarige plager av kroppslig, kognitiv og emosjonell art. Betegnelsen postcommotiosymptomer er imidlertid omdiskutert. Det er ingen klar sammenheng mellom symptomutvikling og alvorlighetsgrad av hodeskaden, symptomene er lite spesifikke, og det er sjelden objektive funn ved medisinsk utredning. Symptomene er vanligere hos personer med tidligere somatiske og psykiske helseplager enn ellers. Ved diagnostikk og behandling anbefales en biopsykososial forklaringsmodell.

  Klinisk oversikt: Langvarige plager etter hjernerystelse

  Store variasjoner ved vitamin B12-mangel

  Store variasjoner ved vitamin B12-mangel

  Vitamin B12 har en viktig rolle i cellemetabolismen. Alvorlig vitamin B12-mangel kan blant annet gi nevropati og kognitiv svikt, mens lettere mangel kan gi en rekke uspesifikke symptomer. Forekomsten i Norge er ikke kjent. Antall gjennomførte analyser av totalt vitamin B12 varierer mye mellom fylkene. Det samme gjelder utlevering av reseptpliktige vitamin B12-preparater. Dette viser en kartlegging basert på data fra HELFO og Reseptregisteret. Årsaken til disse forskjellene er ikke klarlagt.

  Kort rapport: Fylkesforskjeller i utredning og behandling av vitamin B12-mangel

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media