Les i nr. 7/2023

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Parkinsons sykdom og vaskulær parkinsonisme

  Parkinsons sykdom og vaskulær parkinsonisme

  Symptomene ved Parkinsons sykdom varierer mye, og valg av behandling kan være vanskelig. En norsk ekspertgruppe gjør rede for sine anbefalinger om bruk av levodopa, dopaminantagonister og monoaminoksidase B-hemmere. Utvalgte pasienter kan ha nytte av medikamentpumpe eller implantasjon av elektroder for dyp hjernestimulering.

  Parkinsonisme kan også skyldes cerebrovaskulær sykdom. Pasienter med vaskulær parkinsonisme har som oftest tidligere debut av gangforstyrrelser, hyppigere urininkontinens og kognitiv svikt, dårligere behandlingsrespons og sjeldnere tremor enn pasienter med Parkinsons sykdom.

  Klinisk oversiktsartikkel: Vaskulær parkinsonisme
  Klinisk oversiktsartikkel: Behandling av motoriske symptomer ved Parkinsons sykdom

  Pakkeforløp for brystkreft

  Pakkeforløp for brystkreft

  Hver femte henvisning til pakkeforløp for brystkreft ved Oslo universitetssykehus i 2020 oppfylte ikke kriteriene for begrunnet kreftmistanke og ble derfor nedgradert og nedprioritert. Blant de 214 pasienter som dette gjaldt, ble brystkreft påvist hos 7. Studien indikerer at en slik praksis kan gi en riktigere prioritering av pasienter til spesialisthelsetjenesten. Bør rutinene ved henvisning til pakkeforløp endres? En nedgradering av henvisninger forutsetter gode rutiner for hvordan pasient og henvisende lege skal informeres.

  Lederartikkel: Korleis fungerer henvisning til pakkeforløp for brystkreft?
  Originalartikkel: Nedprioritering av henvisninger til pakkeforløp for brystkreft

  Nevrobiologiske spor etter rusmidler?

  Nevrobiologiske spor etter rusmidler?

  Noen studier tyder på at rusmiddelpåvirkning på en ungdoms hjerne kan forstyrre modningen av frontallappen på samme måte som vedvarende omsorgssvikt, skriver spesialist i rus- og avhengighetsmedisin Sunniva Christiansen i en kronikk. Både legale og illegale rusmidler som virker på en hjerne i utvikling, vil sette nevrobiologiske spor som kan føre til rusbrukslidelser og endrede frontallappsfunksjoner. Kanskje er alkohol verre, men hasj er heller ikke greit, mener hun.

  Kronikk: Hasj er ikke greit

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media