Les i nr. 9/2022

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Kjærligheten er for alle

  Kjærligheten er for alle

  I år er det 50 år siden straffelovens forbud mot seksuelle handlinger mellom menn ble opphevet. Siden da har levekårene for skeive i Norge endret seg i positiv retning. Men fortsatt lever mange homofile menn og kvinner i frykt, skyld og skam. I andre deler av verden blir homofile, lesbiske og transpersoner forfulgt og undertrykt.

  Alle pasienter må behandles med samme åpenhet, forståelse, empati og respekt. Dette gjelder ikke minst personer med kjønnsinkongruens og ønske om kjønnsbekreftende behandling. Legers kunnskaper om seksuell helse må styrkes.

  Lederartikkel: 50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert
  Lederartikkel: Retten til å elske den man vil
  Fra fagmiljøene: Første regionale senter for kjønnsinkongruens ved Sykehuset i Vestfold
  Reportasje: Skeive leger om skeive pasienter

  Psykiateren som gjestearbeider og faglig garantist

  Psykiateren som gjestearbeider og faglig garantist

  Legens rolle i psykisk helsevern er mindre tydelig enn i den somatiske delen av helsevesenet. Psykiaterens oppgaver er i mindre grad adskilt fra oppgavene til andre yrkesgrupper, slik som sykepleiere, fysioterapeuter og helsefagarbeidere. Strukturen er lite hierarkisk.

  Flere psykiatere oppfatter at deres rolle i psykisk helsevern er krevende og under press. Dette kommer frem i en kvalitativ intervjuundersøkelse med syv psykiatere. Faget psykiatri må ta større ansvar for å forme og tydeliggjøre legens rolle i psykisk helsevern.

  Lederartikkel: Leger i psykisk helsevern – gjestearbeidere og faglige garantister?
  Originalartikkel: Legerollen i psykisk helsevern – en kvalitativ studie

  Alvorlig sykdom med herpes simplex-virus

  Alvorlig sykdom med herpes simplex-virus

  Herpes simplex-virus forårsaker plagsomme sår på lepper og kjønnsorganer, men kan også gi alvorlig sykdom. En voksen mann med væskende utslett, dårlig allmenntilstand og synshallusinasjoner fikk påvist herpes simplex-virus i utslett, blod og spinalvæske, og ble bra etter systemisk antiviral behandling. Men prognosen ved herpes simplex-encefalitt er ofte dårlig, slik historien om en voksen mann som ble innlagt pga. akutt forvirring og psykose, viser. Rask diagnose og tidlig behandlingsstart er viktig.

  Lederartikkel: Encefalitt med herpes simplex-virus
  Noe å lære av: En mann i 40-årene med utslett og hallusinasjoner
  Noe å lære av: En mann i 40-årene med akutt forvirring

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media