Les i nr. 12/2023

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Nyresykdom som følge av diabetes

  Nyresykdom som følge av diabetes

  Nyresykdom er en alvorlig komplikasjon til diabetes. Årsaken er ofte multifaktoriell, med hypertensjon og hyperglykemi som særlig viktig. Ved type 1-diabetes vil pasienten i varierende grad ha hyperglykemi i flere år og etter hvert utvikle albuminuri og hypertensjon. Ved type 2-diabetes har pasienten gjerne hatt risikofaktorer for diabetes, kardiovaskulær sykdom og nyresykdom i mange år før hyperglykemi påvises. Flere legemidler kan beskytte mot utvikling av diabetisk nefropati. Hvordan skal pasienter med diabetes følges opp for påvisning av nyresykdom?

  Klinisk oversiktsartikkel: Diabetes og kronisk nyresykdom

  Tilbake til start for kommuneoverlegene

  Tilbake til start for kommuneoverlegene

  Tidligere studier har vist at kommuneoverlegerollen ofte ble oppfattet som uklar og lite synlig. Dette endret seg under covid-19-pandemien, da kommuneoverlegenes samfunnsmedisinske kompetanse fikk stor betydning. I en ny kvalitativ studie rapporterer 12 kommuneoverleger i Innlandet en opplevelse av at «pandemieffekten er over», og at de igjen må kjempe seg tilbake til viktige beslutningsarenaer. Kan en veileder for kommuneoverlegefunksjonen bidra til at deres samfunnsmedisinske kompetanse utnyttes på en bedre måte?

  Originalartikkel: Rollen som kommuneoverlege etter pandemien – en kvalitativ studie

  Legers arbeidstid og arbeidsmiljø

  Legers arbeidstid og arbeidsmiljø

  Mange leger jobber mer enn før. Dette fremgår av flere studier fra Legeforskningsinstituttet. Den selvrapporterte arbeidstiden per uke økte i perioden 2016–19 signifikant blant mannlige fastleger og legeledere i sykehus. Andelen leger som rapporterte mer enn 48 timers arbeidstid per uke, økte i begge gruppene.

  Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter pålegger alle arbeidsgivere å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø for sine arbeidstakere. Bestemmelsene gjelder også for leger, uavhengig av sentrale avtaler om arbeidstid mellom arbeidsgivere og legenes fagforening.

  Debattartikkel: Arbeidsmiljøloven gjelder også for leger
  Legelivet: Mange leger jobber mer enn før

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media