Les i nr. 11/2022

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Eksamen avgjør hva og hvordan man lærer

  Eksamen avgjør hva og hvordan man lærer

  Muligheten for å bruke eksamen som drivkraft for læring blir ikke utnyttet godt nok. Det mener to medisinstudenter og deres veiledere som har kartlagt hvordan eksamen ved de fire norske studiestedene i medisin gjennomføres. Valg av eksamensform synes i stor grad å være basert på et ønske om objektivitet og standardisering. Flervalgsoppgaver, der studentene skal krysse av for «det mest riktige svaret» på gitte spørsmål, dominerer.

  Klimakrisen er også en helsekrise, og helsetjenesten bidrar selv til å endre klimaet. Medisinstudiet må gi kommende leger de ferdigheter som skal til for å møte følgene av klimaendringene, skriver to lederforfattere.

  Lederartikkel: Eksamen som læringsarena
  Lederartikkel: En legeutdanning for klimakrisen
  Originalartikkel: Eksamensformer i de norske medisinstudiene

  Fra turnustjeneste til LIS1-tjeneste

  Fra turnustjeneste til LIS1-tjeneste

  Ordningen med turnustjeneste ble i 2017 erstattet med 18 måneders tjeneste som lege i spesialisering, del 1, forkortet LIS1. Ordningen er søknadsbasert. Med et begrenset antall stillinger er kampen for å få en LIS1-stilling hard og køene lange. En god CV med blant annet tidligere legevikariater med midlertidig lisens, gjerne på samme sykehus som man søker seg til, har vist seg å være et fortrinn.

  Utbyttet av tjenesten som LIS1-lege varierer. Veiledningen kan være mangelfull, og det finnes ingen standard for hvordan legenes kompetanse ved avsluttet tjeneste skal vurderes.

  Lederartikkel: LIS1-tjenesten: Jeg kom, jeg så, jeg krysset av
  Reportasje: Kampen om LIS1

  Når ovariene svikter for tidlig

  Når ovariene svikter for tidlig

  Prematur ovarialinsuffisiens defineres som tap av ovarialfunksjon før 40 års alder og kjennetegnes av amenoré og infertilitet. Tilstanden oppstår som følge av en reduksjon i antall ovarialfollikler eller av defekt follikkelfunksjon. Årsaken kan være genetisk, immunologisk eller infeksiøs, eller relatert til medisinsk eller kirurgisk behandling. Vanligvis anbefales behandling med peroralt eller transdermalt østrogen samt progesteron. Tidlig diagnose og hormonerstattende behandling er viktig for å lindre symptomer og forebygge senkomplikasjoner.

  Klinisk oversikt: Prematur ovarialinsuffisiens

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media