Les i nr. 17/2022

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Keisersnitt blant kvinner født i utlandet

  Keisersnitt blant kvinner født i utlandet

  Utdanningsnivå påvirker risikoen for keisersnitt ulikt hos innvandrerkvinner og norskfødte kvinner. Dette kommer frem i en registerbasert studie over alle fødsler i Norge i perioden 2008–17. Blant kvinner med høyere utdanning hadde kvinner født i lavinntektsland, særlig i Afrika sør for Sahara, en høyere risiko for akutt keisersnitt enn norskfødte kvinner. Det omvendte var tilfellet for planlagt keisersnitt blant kvinner med kun grunnskole eller videregående skole. Innvandrerkvinner har også høyere risiko for andre komplikasjoner knyttet til svangerskap, fødsel og barseltid.

  Lederartikkel: Svangerskap hos kvinner født i utlandet
  Originalartikkel: Keisersnitt blant utenlandsfødte kvinner med ulike utdanningsnivåer

  Språkvansker som første tegn på demens

  Språkvansker som første tegn på demens

  Degenerativ demenssykdom kan starte med språkvansker, ofte omtalt som ordleting, uten andre kognitive symptomer. Det finnes flere varianter av en slik primær progressiv afasi med ulike symptombilder, og de skyldes ulike patologiske forandringer i hjernen. Målrettete kognitive tester for vurdering av språk og tale, sammen med detaljert analyse av bildediagnostikk, er viktig for å stille korrekt diagnose. Logopedisk behandling kan ha god effekt, men tilstanden vil over tid utvikle seg til en global demenssykdom.

  Klinisk oversikt: Primær progressiv afasi

  En mer persontilpasset forebygging av hjertesykdom

  En mer persontilpasset forebygging av hjertesykdom

  Stadig nye legemidler som virker lipidsenkende, antikoagulerende eller blodsukkersenkende, har gjort forebyggingen av hjerte- og karsykdommer mer kompleks. Det hjelper heller ikke at behandlingsmålet endres i retningslinjer leger prøver å forholde seg til. I de nye europeiske retningslinjene for forebygging av hjerte- og karsykdommer introduseres en trinnvis tiltaksmodell. Livsstilstiltak, slik som absolutt røykfrihet, fysisk aktivitet, normal vekt og et sunt kosthold, er basis for alle, uavhengig av alder og risikofaktorer. Bruk av medikamenter anbefales basert på en risikovurdering der man tar hensyn til pasientens skrøpelighet, andre sykdommer og pasientens preferanser.

  Kronikk: Persontilpasset hjerte- og karforebygging i nye retningslinjer

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media