Les i nr. 2/2023

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Tidlig påvisning av sepsis

  Tidlig påvisning av sepsis

  Sepsis er en vanlig årsak til død i norske sykehus og bør oppdages og behandles så tidlig som mulig. Skåringsverktøyet NEWS2 er bedre egnet til å identifisere pasienter med sepsis på en sengepost enn andre skåringsverktøy. Dette viser en studie ved Haukeland universitetssjukehus. Under visse forhold hadde NEWS2-skår en sensitivitet på 96 % og en spesifisitet på 59 %. Slike skåringsverktøy representerer en forenkling av virkeligheten og må brukes med varsomhet – de kan ikke erstatte valg basert på gode kliniske vurderinger. Raskest mulig behandling med antibiotika er ikke alltid en fordel.

  Leder: Er NEWS2 gode nyheter for tidlig påvisning av sepsis?
  Kronikk: Tidlig antibiotikabehandling til de rette pasientene
  Originalartikkel: Skåringsverktøy for tidlig oppdagelse av sepsis på sengepost

  Covid-19 og alvorlig akutt lungesviktsyndrom

  Covid-19 og alvorlig akutt lungesviktsyndrom

  Ekstrakorporal membranoksygenering ved akutt lungesviktsyndrom hos covid-19-pasienter er svært ressurskrevende. Behandlingen kan være livreddende, men er preget av langvarige og krevende forløp, mange komplikasjoner og høy dødelighet. Dette er erfaringen fra Intensivavdelingen ved Oslo universitetssykehus, der 30 covid-19-pasienter fikk slik ECMO-behandling mellom mars 2020 og februar 2022. Forfatterne anbefaler bedre seleksjon av pasienter med akutt lungesviktsyndrom og etterlyser mer kunnskap om hva som er best behandling ved en slik tilstand.

  Kort rapport: Ekstrakorporal membranoksygenering ved akutt lungesviktsyndrom hos covid-19-pasienter

  Allmennpraksis blant søppel og bordeller

  Allmennpraksis blant søppel og bordeller

  Hvorfor har ikke vilkårene for flyktninger i Europa blitt bedre etter mange års tilstrømming av asylsøkere som trenger beskyttelse fra krig og forfølgelse? Spørsmålet stilles av Johanne Storm Nygård, som har arbeidet som allmennlege for asylsøkere og andre flyktninger i og utenfor en flyktningleir i Hellas. Pasientenes plager varierte fra hovne bein og fotsår etter lange dagsmarsjer til fots i dårlig fottøy til dehydrering, brannsår, kneskader og psykiske traumer. Mange pasienter kom også for «hverdagssykdommer» ikke ulike dem allmennleger møter i Norge.

  Kronikk: Allmennpraksis blant søppel og bordeller

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media