Les i nr. 13/2023

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Kostnader ved overvekt og fedme

  Kostnader ved overvekt og fedme

  Personer med alvorlig fedme har høy risiko for sykdom og høyt forbruk av helsetjenester. Likevel har dette mindre betydning for samfunnets totale helsetjenestekostnader ved overvekt og fedme, fordi de er færre enn dem med overvekt eller lav grad av fedme. Dette viser en analyse av data fra HUNT-studien i Nord-Trøndelag. Den viser hvor viktig det er å ha med et populasjonsperspektiv i forskning og helsepolitikk. Gode befolkningsstudier er avhengige av muligheten til å kople data fra flere registre.

  Lederartikkel: Nyttig perspektiv på overvektig populasjon
  Originalartikkel: Helsetjenestekostnader ved overvekt og fedme på individnivå versus populasjonsnivå – en HUNT-studie

  To dermatologiske kasuistikker

  To dermatologiske kasuistikker

  Den vitenskapelige verdien av kasuistikker er omdiskutert, men slike artikler kan være lærerike for mange klinikere. En ung kvinne utviklet i løpet av kort tid store nekrotiske lesjoner i ansiktet. En hudlege gjenkjente en sjelden infeksjonssykdom, der utredning og behandling ble tverrfaglig.

  Fluorescens er utsendelse av lys fra en substans fremkalt av bestråling med en viss bølgelengde. Erythrasma, en overflatisk hudinfeksjon i armhuler, kjennetegnes av en korallrød fluorescens ved ultrafiolett bestråling fra Woods lampe. Fluorescensen skyldes porfyriner i bakterien Corynebacterium minutissimum.

  Kommentar: Kasuistikken – en avleggs sjanger?
  Kommentar: M.B. Lund svarer
  Noe å lære av: En kvinne i 30-årene med hevelse og nekrotiske lesjoner i ansiktet
  Medisinen i bilder: Fluorescerende utslett i armhule

  Veien til et bedre legeliv

  Veien til et bedre legeliv

  En lege er ikke lenger en mann med hjemmeværende frue, skriver radiolog og overlege Margrethe Espegren. Hun er med i interessegruppen #legermåleve, som den siste tiden har rettet søkelyset på legers belastende arbeidsmiljø. Dagens leger, både kvinner og menn, ønsker en bedre balanse mellom arbeid og fritid. Mange leger er samvittighetsfulle og psykisk sårbare og kan føle seg utbrente og maktesløse. Bærekraftige arbeidsforhold for leger er nødvendig, både for legene selv og for å opprettholde gode helsetjenester til befolkningen.

  Kronikk: Veien til bærekraftige arbeidsforhold for leger

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media