Les i nr. 7/2022

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Mekanisk trombektomi ved hjerneinfarkt

  Mekanisk trombektomi ved hjerneinfarkt

  Ved hjerneinfarkt med akutt okklusjon av de store arteriene som forsyner hjernen, har trombolytisk behandling ofte begrenset effekt. Ved slike okklusjoner, som kan være lokalisert i a. carotis interna eller i første del av a. cerebri media, er nå mekanisk trombektomi standardbehandling. Prosedyren innebærer at man fører et kateter opp via a. femoralis under angiografi og gjennomlysing. Tromben fjernes så ved aspirasjon eller med en uthenterstent. I 2020 ble det utført og registrert 401 slike prosedyrer på landsbasis. Hele «slagkjeden» i helsetjenesten må fungere optimalt for å oppnå et godt resultat.

  Klinisk oversikt: Mekanisk trombektomi ved akutt hjerneinfarkt

  Covid-19-vaksinasjon blant europeiske innvandrere

  Covid-19-vaksinasjon blant europeiske innvandrere

  Vaksinasjonsdekningen mot covid-19 blant innvandrere fra europeiske land er lavere enn blant norskfødte, men samsvarer i stor grad med vaksinasjonsdekningen i deres fødeland. Dette viser en analyse av data fra norske og europeiske registre. Innvandrere med lengre botid i Norge har høyere vaksinasjonsdekning enn dem med kortere botid. Disse funnene kan forklare noe av forskjellen i vaksinasjonsdekning mellom innvandrergrupper i Norge, og kan tyde på at holdningen til vaksinasjon blir påvirket gjennom oppvekst i og kontakt med fødelandet.

  Originalartikkel: Covid-19-vaksinasjon blant innvandrarar frå Europa og i fødelanda deira

  Vegetar- og vegankost er sunt – med noe tilskudd

  Vegetar- og vegankost er sunt – med noe tilskudd

  Vegetarkost kan defineres som et kosthold der meieriprodukter og eventuelt egg er inkludert, mens vegankost kun inneholder plantebaserte matvarer. Med tilskudd av enkelte vitaminer og mineraler kan vegetarisk og vegansk kosthold dekke behovet for alle næringsstoffer og bidra til god helse og forebygging av sykdom, skriver fem kronikkforfattere. Hos gravide, ammende og spedbarn kan et for restriktivt eller ubalansert kosthold føre til mangel på viktige vitaminer og mineraler, bl.a. vitamin B12, vitamin D og jod, noe som kan få alvorlige konsekvenser for barnet.

  Kronikk: Hvordan kan vegetar- og vegankost gjøres helsefremmende?
  Fra fagmiljøene: Oppfølging av gravide, ammende og spedbarn med vegetarisk eller vegansk kosthold

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media