Les i nr. 13/2022

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Moyamoya: progressiv angiopati i hjernen

  Moyamoya: progressiv angiopati i hjernen

  Moyamoya er en sykdom som medfører forsnevring av de store hjernearteriene og påfølgende utvikling av kollaterale karnettverk. Ved angiografisk undersøkelse fremstår disse som en «uskarp sky» – på japansk moyamoya. Sykdommen er sjelden og kan gi transitorisk iskemisk attakk eller hjerneinfarkt, også hos barn og unge. Uspesifikke symptomer som hodepine, kramper, lærevansker, fatigue, synkope og bevegelsesforstyrrelser forekommer også. Tilstanden er lite kjent, diagnosen stilles ofte sent, og etiologi og patogenese er ikke avklart. Behandlingsanbefalingene spriker.

  Leder: Moyamoya – når hjernen går opp i røyk
  Klinisk oversikt: Moyamoya hos barn

  Visse genotyper kan gi dårlig effekt av SSRI-preparater

  Visse genotyper kan gi dårlig effekt av SSRI-preparater

  Effekten av selektive serotoninreopptakshemmere – SSRI-preparater – varierer mye. Bivirkninger er vanlig, særlig ved høye serumkonsentrasjoner. Dette kan skyldes ulike varianter av gener som koder for enzymer i CYP450-systemet og serotonintransportørprotein. I en studie fra Diakonhjemmet Sykehus hadde kun 12 % av pasientene en kombinasjon av genotyper som anses å gi en gunstig metabolisme og effekt av SSRI-preparater. Genotypekombinasjoner kan bidra til variasjonen i effekt av SSRI-preparater ved depresjon og andre psykiske lidelser.

  Originalartikkel: Genotyping av pasienter behandlet med selektive serotoninreopptakshemmere

  Farvel til psykiatriske diagnoser?

  Farvel til psykiatriske diagnoser?

  Psykiatriske diagnostiske kategorier er ugyldige og lite stabile, mener Trond Aarre, som er psykiater i Nordfjordeid. Kategoriene sier lite om årsaker, prognose eller hva som er nyttig behandling. Psykiatrisk diagnostikk kan ikke være en forutsetning for forsvarlig helsehjelp til folk som sliter. Aarre etterlyser andre måter å klassifisere psykiske helseplager på og nye måter å hjelpe dem med psykiske vansker.

  Kronikk: Eit farvel til psykiatrisk diagnostikk

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media