Les i nr. 1/2023

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Lystgass – narkosemiddel som rusmiddel

  Lystgass – narkosemiddel som rusmiddel

  Dinitrogenoksid (N2O), bedre kjent som lystgass, har ingen smak eller lukt, og har en svak analgetisk, sedativ og euforisk effekt. Det har lenge vært brukt som narkosemiddel, men har de siste årene i økende grad blitt brukt som rusmiddel blant ungdom. Mer kronisk bruk kan føre til nevrologiske skader, blant annet polynevropati. Lystgassen oksiderer koboltionet i vitamin B12, noe som via redusert mengde metionin medfører en demyelinisering. Diagnosen kan være vanskelig å stille og er avhengig av en god anamnese. Hvordan kan bruken av lystgass som rusmiddel forebygges?

  Lederartikkel: En gass til lyst og besvær
  Noe å lære av: En mann i 20-årene med svakhet og nummenhet i beina

  Alkoholbruk etter fedmeoperasjon

  Alkoholbruk etter fedmeoperasjon

  Pasienter kan fortelle om sterkere rusopplevelser ved alkoholinntak, mer sug etter alkohol og en annerledes bakrus etter fedmekirurgi. Dette kommer frem i en kvalitativ intervjustudie med ti personer som tidligere hadde fått utført denne behandlingen. Noen var ambivalente til sin endrete kropp og følte seg mer sårbare psykisk.

  Fedmekirurgi kan gi langvarig vekttap og ha andre gunstige effekter, slik som redusert forekomst av søvnapné, type 2-diabetes, hypertensjon og smerter i bevegelsesapparatet. Men det er også økt risiko for komplikasjoner, blant annet dyp venetrombose, lungeembolisme og intern herniering.

  Lederartikkel: Mindre mat, men mer alkohol
  Originalartikkel: Problematisk alkoholbruk etter fedmekirurgi – en kvalitativ studie

  Helsepolitikk og pasientskader

  Helsepolitikk og pasientskader

  Regjeringens ekspertutvalg om fastlegeordningen har levert sin første rapport. Vil basistilskuddet for fastlegene bli hevet? Hva kan man lære av erfaringer fra Tromsø kommune?

  Flest mulig pasienter med sjeldne sykdommer bør få tilgang til målrettet og, hvis mulig, kurativ behandling, skriver to kronikkforfattere.

  Pasientskader som følge av feil behandling må håndteres av ordningen med pasientskadeerstatning. Straffeforfølgelse etter feilbehandling kan føre til at leger kvier seg for å gjøre kompliserte inngrep.

  Lederartikkel: Fra løsning til løypemelding
  Debattartikkel: Fastlegeordningen versjon 2.0 er mulig!
  Kronikk: Vern om ordningen med pasientskadeerstatning
  Kronikk: Sjeldne sykdommer, dyre medisiner og komplisert helseøkonomi

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media