Les i nr. 14/2022

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Helsehjelp uten samtykke

  Helsehjelp uten samtykke

  Noen lover og regler er utformet med liten innsikt i og forståelse for medisinens kompleksitet. Dette skriver Jørgen Dahlberg, som er anestesilege og advokat. Leger må bidra mer i utviklingen av dette rettsfeltet og på den måten ta ansvar for å bedre helsetilbudet til befolkningen, mener han.

  Ansatte i ambulansetjenesten må håndtere pasienter med uavklarte tilstander og av og til bruke maktmidler for å ta seg av utagerende pasienter. Dette kommer frem i en spørreundersøkelse blant ambulansepersonell i Innlandet. I prehospital tjeneste mangler det et entydig regelverk for tvangsbruk ved håndtering av utagerende pasienter.

  Lederartikkel: Leger, tvang og juss
  Kort rapport: Bruk av tvang under ambulansetransport

  Overvåkning ved akutt hjerneslag må bedres

  Overvåkning ved akutt hjerneslag må bedres

  Moderne behandling av akutt hjerneslag har gjort at pasienter med alvorlig hjerneslag har større sjanse enn tidligere for å overleve uten store men. Men for å ha en skadebegrensende effekt må behandlingen starte raskt etter hendelsen. Kontinuerlig overvåkning av en større andel av pasientene enn i dag kan øke muligheten for å oppnå bedre resultater. Overvåkningen av hjerneslagpasienter i Norge må forbedres, skriver ni nevrologer fra hele landet i en kronikk. De etterlyser etablering av standarder for hjerneovervåkning etter hjerneslag.

  Kronikk: Overvåkning etter akutt hjerneslag bør bli bedre

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media