Les i nr. 9/2023

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Hvordan bør leger møte skeive unge?

  Hvordan bør leger møte skeive unge?

  Unge, nyutdannede leger har vokst opp i et samfunn med større og synligere mangfold av kjønn og seksualitet, men undervisningen om seksuell helse på medisinstudiet er begrenset. Skeive skårer dårligere på undersøkelser om levekår, subjektiv livskvalitet og opplevelse av egen helse enn resten av befolkningen. De må møtes med åpenhet, aksept og inkluderende holdning når de søker helsehjelp. Hvordan kan leger og annet helsepersonell møte skeive pasienter på en god måte?

  Lederartikkel: Hvordan møte unge skeive

  Kjønnsinkongruens og helsetjenester

  Kjønnsinkongruens og helsetjenester

  Helsevesenet skal sørge for at personer med kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori får oppfylt sine pasientrettigheter. Men helsetjenester til denne pasientgruppen må følge lovens krav om faglig forsvarlig og omsorgsfull behandling. Brukermedvirkning kan ikke overstyre faglig forsvarlighet, skriver Kirsti Malterud, professor emerita med lang erfaring med svake gruppers møte med helsevesenet. Hvordan kan vi sikre et faglig forsvarlig og omsorgsfullt behandlingstilbud til barn og unge med kjønnsdysfori? Helsedirektoratets retningslinje på dette området er et dårlig utgangspunkt, mener hun.

  Kronikk: Hva er faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp til barn og unge med kjønnsdysfori?

  Gulping eller reflukssykdom?

  Gulping eller reflukssykdom?

  Fysiologisk gastroøsofageal refluks er vanskelig å skille fra reflukssykdom i spedbarnsalder. Internasjonale retningslinjer anbefaler restriktiv bruk av syrehemmende legemidler til spedbarn. Likevel økte antall utleveringer av protonpumpehemmere til aldersgruppen 0–17 år i perioden 2007–20 betydelig, og mest til spedbarn. Dette viser data fra Legemiddelregisteret. Antall utleveringer i Helse Sør-Øst var mer enn 60 % høyere enn i Helse Nord og Helse Midt-Norge. Dette tyder på en bekymringsfull overbehandling av fysiologisk refluks hos unge, særlig hos spedbarn.

  Originalartikkel: Regionale forskjeller i bruk av protonpumpehemmere hos barn

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media