Les mer om
27.05.2019
Utredning ved svimmelhet Akutt og kronisk svimmelhet er vanlige årsaker til legebesøk i allmennpraksis og ved akuttmottak på sykehus. En målrettet diagnostisk tilnærming og enkle kliniske tester kan...
06.05.2019
Kirurgi ved blødersykdom Pasienter med alvorlig blødersykdom lever lenger enn før, noe som skyldes bedre medisinsk behandling. Dette innebærer at flere får livsstils- eller aldersrelaterte sykdommer...
08.04.2019
Snøscooterulykker i Nord-Norge I 2013 og 2014 ble det registrert 7 dødsfall og 87 sykehusinnleggelser etter bruk av snøscooter og andre terrengkjøretøy i Nord-Norge, nesten halvparten av dem i...
25.03.2019
Delirium og kognitiv svikt blant eldre Delirium er en akutt endring i oppmerksomhet, bevissthet og kognisjon, oftest utløst av sykdom, skade eller kirurgi. Man skiller mellom hyperaktivt delirium og...
11.03.2019
Kasuistikker er gode kilder for læring I rangeringen av vitenskapelige metoder innen klinisk medisin ligger kasuistikken nederst, og mange tidsskrifter publiserer ikke kasuistikker. Tidsskriftet...
25.02.2019
Mange kosttilskudd inneholder dopingmidler Nesten en firedel av utvalgte kosttilskudd inneholdt dopingmidler, legemidler og/eller ulovlige mengder koffein. Dette viser en studie av 93 kosttilskudd...
11.02.2019
Insentiver for å delta i studier Det er dokumentert at betaling og gavekort kan bidra til å sikre tilstrekkelig antall deltagere i forskningsstudier. Rundt 12 % av prosjektsøknader innsendt til fire...
28.01.2019
Hjertesykdom blant voksne og barn Takotsubosyndrom er en akutt hjertesykdom med symptomer og funn som kan ligne dem ved akutt hjerteinfarkt. Men angiografi vil vise åpne koronararterier, og den...
14.01.2019
Leger er fortsatt mot aktiv dødshjelp De fleste norske leger er mot legalisering av aktiv dødshjelp, men andelen som mener at legeassistert selvmord bør tillates for personer som har «en dødelig...
10.12.2018
Tuberkulose og sinnssykdom Fra 1949 til 1953 lå Frants Nicolaysen til sengs på Kysthospitalet i Tromsø med tuberkuløs spondylitt og skrev brev hjem til sin kone og ene datter i Sulitjelma. Pasienter...