Les mer om
14.01.2019
Leger er fortsatt mot aktiv dødshjelp De fleste norske leger er mot legalisering av aktiv dødshjelp, men andelen som mener at legeassistert selvmord bør tillates for personer som har «en dødelig...
10.12.2018
Tuberkulose og sinnssykdom Fra 1949 til 1953 lå Frants Nicolaysen til sengs på Kysthospitalet i Tromsø med tuberkuløs spondylitt og skrev brev hjem til sin kone og ene datter i Sulitjelma. Pasienter...
26.11.2018
Lungeinfeksjon med ikke-tuberkuløse mykobakterier Frem til 1950-årene ble ikke-tuberkuløse mykobakterier stort sett regnet som apatogene. Med nye molekylære metoder har flere og flere ikke-...
13.11.2018
Psykedeliske stoffer som terapi Psykedeliske stoffer har vist lovende resultater i behandlingen av angst, depresjon og avhengighet, men studiene er få og små og har mange metodologiske svakheter...
30.10.2018
Tidlig mobilisering etter hjerneslag Trombolytisk behandling og trombektomi har endret behandlingen av pasienter med akutt hjerneslag. Takket være god rehabilitering og tverrfaglig...
15.10.2018
Medisinens #MeToo I alle år har kvinner, også leger, blitt holdt tilbake i akademia og yrkesliv. Foreldede holdninger, forstokkede menn, manglende respekt, forakt og overgrep mot kvinner kan samles i...
01.10.2018
Fra digitoksin til digoksin Avregistreringen av digitoksin i 2011 førte til at rundt 20 000 norske pasienter måtte bytte digitalispreparat til digoksin. Disse preparatene har omtrent samme...
17.09.2018
Frostskader i Forsvaret Mange pådrar seg frostskader under tjenestegjøring i Forsvaret. Av rundt 400 personer som var registrert med frostskade i Forsvarets helseregister, rapporterte 70 % at de...
03.09.2018
Bruk av rusmidler under sex Chemsex kan defineres som bruk av metamfetamin, kokain, ketamin og lignende rusmidler under sex. Blant 1 001 mannlige pasienter på Olafiaklinikken i Oslo rapporterte 144...
21.08.2018
Virkelighetsdata om antikoagulantia Effekt og sikkerhet ved nye legemidler blir dokumentert i kliniske studier, men senere observasjonsstudier kan avdekke nye bivirkninger og endret sikkerhetsprofil...