Les i nr. 10/2023

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Demens og mild kognitiv svikt

  Demens og mild kognitiv svikt

  Andelen personer med demens eller mild kognitiv svikt blant dem over 70 år i Trondheim var i 2019 henholdsvis 16,2 % og 35,6 %. Dette er estimerte tall basert på systematiske undersøkelser av 1 719 eldre personer. Blant eldre i Nord-Trøndelag var andelene nær identiske etter vekting for skjevt frafall med hensyn til alder, kjønn, utdanning og andel sykehjemsbeboere.

  Økningen i antallet personer med demens innebærer store utfordringer, både for dem som rammes, for deres nærmeste og for samfunnet som helhet – særlig helsevesenet. Kan nye diagnostiske og terapeutiske metoder komme oss til unnsetning?

  Lederartikkel: Kognitiv svikt og demens
  Originalartikkel: Demens og mild kognitiv svikt hos eldre personer i Trøndelag

  Tarmflora og sykdom – hva er sammenhengen?

  Tarmflora og sykdom – hva er sammenhengen?

  Hvordan påvirker tarmen og tarmfloraen helsen vår? Hva ligger i begrepene dysbiose og lekk tarm? En gruppe forskere innen dette feltet maner til edruelighet hva gjelder tarmfloraens mulige betydning for en rekke sykdommer og hvilke effekter tarmflorabehandling har. Det forskes intenst over hele verden, og vi vet nå langt mer enn for bare få år siden. Men hypoteser må testes ut i eksperimentelle studier, og medisinsk behandling av syke mennesker må være basert på solid faglig dokumentasjon, skriver de.

  Kronikk: Tarmflora og tarmsykdom – en edruelig formaning

  Kirurgi på seg selv

  Kirurgi på seg selv

  Et kirurgisk inngrep krever vanligvis minst to personer – operatør og pasient. At en person utfører et kirurgisk inngrep på seg selv, skjer heldigvis sjelden. I noen nødsituasjoner kan slik selvkirurgi være godt fundert og kanskje livreddende. I andre tilfeller kan inngrepet mangle indikasjon og følgene være fatale. Selvkirurgiske inngrep omfatter både nødprosedyrer der man ikke kan finne annen hjelp, eksperimentelle prosedyrer og eksentriske kirurger samt inngrep utført av mennesker med psykisk sykdom. To anestesileger omtaler noen kjente eksempler på selvkirurgi.

  Essay: Selvkirurgi

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media