Les i nr. 18/2022

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Hva historien om lobotomi kan lære oss

  Hva historien om lobotomi kan lære oss

  Etter den annen verdenskrig sto psykiatrien uten gode behandlingstilbud til pasienter med alvorlig psykisk sykdom. Lobotomi fremsto som et nesten mirakuløst gjennombrudd, på linje med antibiotika mot infeksjoner. Resultatene ble fremstilt i positive ordelag, og de negative effektene ble underkommunisert. Etter hvert vokste motstanden mot lobotomi, og mange skjønnlitterære forfattere, blant annet Tennessee Williams, bidro til kritikken med sine skjønnlitterære fortellinger. Historien om lobotomi viser at vi bør være ydmyke om hva medisinen kan utrette. Hvilke av dagens metoder vil bli stående og hvilke vil bli betraktet som feiltrinn?

  Essay: Hva vi kan lære av historien om lobotomi
  Medisin og kunst: En kniv gjennom hjernen

  Smittesporing ved seksuelt overført sykdom

  Smittesporing ved seksuelt overført sykdom

  Smittesporing, dvs. å finne pasientkontakter og tilby disse undersøkelse og behandling, har vært en sentral del av arbeidet mot seksuelt overførbare infeksjoner. I Norge var smittesporingen i første halvdel av 1900-tallet basert på tvang og politiassistanse, mens man de siste 70 årene har lagt vekt på samarbeid og tillit. En venerolog og en medisinhistoriker har gått igjennom flere historiske kilder, slik som årsrapporter fra Kristiania Sundhetskommission, Oslo helseråd og Meldingssystem for smittsomme sykdommer ved dagens Folkehelseinstituttet.

  Medisinsk historie: Smittesporing ved seksuelt overførbare infeksjoner i Norge gjennom 120 år
  Språkspalten: Smittesporing, kontaktsporing og pasientsporing

  Fete haler og sorte svaner

  Fete haler og sorte svaner

  Sjeldne hendelser er vanskelige å forutsi, å forstå og å akseptere. Vi har psykologiske sperrer mot dem. I økonomifaget brukes uttrykkene sorte svaner og fete haler til å beskrive sjeldne, men svært betydningsfulle hendelser, og disse uttrykkene har relevans også i medisin. Helsevesenet må ta høyde for at usannsynlige hendelser vil inntre med en uforutsigbar regelmessighet. Viktige medisinske utfall er ofte ikke normalfordelte. Til tross for økt kunnskap kan fremtiden bli stadig mer uviss og enda vanskeligere å forutsi.

  Kronikk: Sorte svaner og fete haler

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media