Les i nr. 4/2023

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Bedre og tryggere stamcelletransplantasjon

  Bedre og tryggere stamcelletransplantasjon

  Allogen stamcelletransplantasjon er eneste kurative behandling for akutt leukemi og enkelte andre maligne og ikke-maligne blodsykdommer. Siden 2015 har antallet slike transplantasjoner økt ved Oslo universitetssykehus, samtidig som overlevelsen er forbedret og risikoen for komplikasjoner er blitt lavere. Dette viser en gjennomgang av 589 allogene stamcelletransplantasjoner hos voksne pasienter. Kronisk transplantat-mot-vert-sykdom oppsto hos vel en tredel av pasientene. Resultatene er i samsvar med sentre i andre land.

  Lederartikkel: Betre og tryggare allogen stamcelletransplantasjon
  Originalartikkel: Allogen stamcelletransplantasjon hos voksne 2015–21
  Klinisk oversiktsartikkel: Kronisk transplantat-mot-vert-sykdom

  Vaksineusikkerhet blant innvandrere

  Vaksineusikkerhet blant innvandrere

  Flere innvandrere i Norge syntes informasjonen om koronavaksinering var mangelfull og oppgir manglende tillit til myndighetene som grunn til at de ikke vaksinerte seg. Dette kommer frem i en kvalitativ studie blant 88 innvandrere fra ti land under covid-19-pandemien. Noen av deltakerne følte seg usikre på grunn av feilinformasjon. Studien tyder på at innvandrere bør involveres mer i samfunnsdebatten under en pandemi. Når usikkerheten er størst, skapes tillit best i åpen kommunikasjon med dem det gjelder.

  Lederartikkel: Helsekommunikasjon når usikkerheten er høy
  Originalartikkel: Vaksineusikkerhet blant innvandrere under covid-19-pandemien – en kvalitativ studie

  Kvinners helse

  Kvinners helse

  Strenge abortlover og restriksjoner reduserer ikke antallet provoserte aborter og fører til flere illegale og utrygge aborter, er hovedbudskapet i en rapport fra Verdens helseorganisasjon som kom i 2022. Dette må få følger for norsk abortlov, skriver vår lederforfatter. En annen påpeker at både behandlingstilbud og forskning svekkes når kvinners helseplager normaliseres og bagatelliseres.

  På 1970-tallet var mange kvinnelige medisinstudenter og leger engasjert i kvinnekampen. En av dem var Berit Schei, som ble overtalt til å bli gynekolog, et fag med få kvinner. Nå er kvinnene i faget i flertall.

  Lederartikkel: Hvordan står det til med kvinners helse?
  Lederartikkel: Norsk abortlov til hinder for nye retningsliner
  Kronikk: Ny og nyttig screening for preeklampsirisiko
  Fra fagmiljøene: Testosteronbehandling til kvinner
  Intervju: Kvinnesak og kvinnehelse
  Podkast: Står den norske abortloven i veien for WHOs retningslinjer?

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media