Les i nr. 8/2022

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  MDMA-bruk: rus og dødsrisiko

  MDMA-bruk: rus og dødsrisiko

  3,4-metylendioksymetamfetamin, bedre kjent som MDMA, er det viktigste amfetaminderivatet i ecstasytabletter. Antallet dødsfall assosiert med MDMA i Norge har økt fra 2014 og har steget parallelt med økt antall MDMA-beslag hos politi og tollvesen. Dette viser en studie basert på data fra rettslige obduksjoner og beslagsstatistikk for perioden 2000–19. MDMA ble oftest påvist i kombinasjon med andre rusmidler. Andelen døde med høye MDMA-konsentrasjoner var betydelig høyere i slutten av studieperioden. Men de subakutte og langsiktige nevropsykologiske effektene av MDMA-bruk er antakelig viktigere enn de akutte.

  Leder: Hvor farlig er MDMA?
  Originalartikkel: Dødsfall assosiert med MDMA i perioden 2000–19
  Podkast: MDMA-assosierte dødsfall i Norge

  Covid-19 på sykehjem

  Covid-19 på sykehjem

  Skrøpelighet og høy alder er risikofaktorer for et alvorlig forløp av SARS-CoV-2-infeksjon. I den første fasen av pandemien skjedde en høy andel av covid-19-relaterte dødsfall i sykehjem. Likevel utgjorde covid-19-relaterte dødsfall en forholdsvis liten andel av alle dødsfall blant beboere ved norske sykehjem. Dette viser data fra Beredt C19, et beredskapsregister med data fra flere kilder. I løpet av studieperioden døde 19 041 sykehjemsbeboere, hvorav 248 dødsfall, dvs. kun 1,3 %, var covid-19-relaterte.

  Leder: Covid-19 – en sjelden dødsårsak i sykehjem
  Kort rapport: Registerbasert overvåkning av covid-19 i sykehjem

  Pasientautonomi – hvor går grensen?

  Pasientautonomi – hvor går grensen?

  Pasientrettigheter har med god grunn fått stor plass i dagens helsevesen. Men både pasienter og helsepersonell kan være usikre på hvor grensene for pasientautonomien går. Hva sier lovverket om dette? I hvilken grad kan pasienten bestemme hvilke opplysninger om dem selv som kan deles mellom behandlere? Hvor mye bør en pasient kunne styre hva som står i journalen, og hvilke kriterier skal legges til grunn for å gjøre endringer i journalen? Hvor går egentlig grensen for hva pasienten kan bestemme?

  Kronikk: Pasienters medbestemmelse – hvor går grensen?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media