Utgaver

Julenummeret

Legeassistert selvmord • Avnavling ved fødsel • Influensavaksinering

Type 1-diabetes • Senmetastaser • Irritabel tarm

Sovemedisin • Malignt melanom • Stråleskader

Pasientsamtykke • Antibiotikabruk • Neuromyelitis optica

Antikoagulasjonsbehandling • Tvang i sykehjem • Pasientautonomi

Smittevern i sykehjem • Lokalanestesi i fingre • Prioritering

Stamcellestøtte ved lymfom • PSA-testing • Hjertescreening av idrettsutøvere

Utdanningsnummeret

Aalzheimers sykdom og genetikk • Atrieflimmer og hjerneslag • Cytostatika og hjerne

Sider