Utgaver

- Julenummeret - Medisinsk historie - Vond rygg i avisene

- Muskel- og skjelettlidelser - aD/HD - P-pilleforskrivning

- Farmakogenetisk testing - Ultralyd ved inflammatorisk tarm - Retningslinjer uten pasientmedvirkning

- Muskel- og skjelettlidelser - Hammertå - Trombocytopeni

- Sosiale medier - Overaktiv bekkenbunn - Overforbruk av antibiotikum

- Smertehemming - Seksuelle overgrep - aldersgrense for leger

- Solarier - Sykehusleger - Infantilt hemangiom - Sykefravær

- Sykehjemsmedisin - Polyfarmasi - ambulansesaken

- Helseregistre - Leversvikt - Lårhalsbrudd - Kampen mot hiv

- Traumebehandling - Nevrodegenerativ sykdom - Multiresistente bakterier

Sider