Utgaver

Julenummeret 2014

Legevakt • Kols og arbeid • Forskning og innovasjon

Spiseforstyrrelser • Helseøkonomiske analyser • Kjemisk vold

Arbeidsmedisin • Transfusjonsmedisin

Hjerteinfarkt • Bekkenbunnssvikt • Forlenget QT-tid

Fysisk aktivitet og dødelighet • Rettspsykiatri • Observasjonssenger

Traumatiske sår • Alkohol og metronidazol • Pasientmedvirkning

Legemiddelreklame • Stamcelletransplantasjon • Klimaendringer

Medisinsk utdanning • Siteringsanalyse • Histiocytose

Tvangstiltak mot smitte • Duchennes muskeldystrofi • Pasienttekster

Sider