Minileder

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Ketil Slagstad

Brev til redaktøren

Andreas Wahl Blomkvist
Fredrik Eika
Vegard Weyergang Vartdal
Erik Skaaheim Haug
Magne Dimmen
Trond Markestad
Michael Bretthauer
Erlend Hem
Geir Ivar Elgjo
Lars Slørdal
Thoralf Christoffersen

Kommentar og debatt

Fra andre tidsskrifter

Martine Rostadmo
Haakon B. Benestad

Verdens helse

Intervju

Originalartikkel

Frank Olsen
Bård Uleberg
Bjarne Koster Jacobsen
Lise Balteskard

Klinisk oversikt

Lillian Reiter
Karl O. Nakken
Kjell Heuser
Karl O. Nakken
Inger Sandvig
Erik Taubøll

Medisinen i bilder

Christine Karlsen
Andreas Austgulen Westin

Noe å lære av

Øystein Sefland
Bjørn Gunnar Nedrebø
Goran Kovacevic
Bjørn Egil Vikse

Medisinsk etikk

Thor Willy Ruud Hansen
Reidun Førde

Språkspalten

Kashif Waqar Faiz
Eli Natvik

Tidligere i Tidsskriftet

Marit Skaar Fjellhaug

Anmeldelser

Johan Fredrik Skomsvoll
Guttorm Brattebø

Legelivet

Karl Otto Nakken
Berit Bringedal
Kjersti Grøtta Vetvik
Garrett Newton Andersen
Sissel Løseth
Svein Ivar Mellgren
Sigrun Kierulf Brækken
Kristin Ørstavik
Maria Hallerud
Drude Fugelseth
Jens Grøgaard
Leif Brunvand
Håkon Trønnes

Aktuelt i foreningen

Christine Rian Johannessen
Annetine Staff
Lise B. Johannessen
Christine Rian Johannessen
Anne Ringnes
Stein Runar Østigaard

Gjesteskribent

Arild Hoksnes