Re: Omskjæring av gutter

Vegard Weyergang Vartdal Om forfatteren

Bretthauer & Hem argumenterer i Tidsskriftet nr. 21/2015 for at rituell omskjæring av gutter bør skje i offentlige sykehus. Blant annet hevder de at det ikke er sett negative følger på seksuell nytelse etter mannlig omskjæring. Forskningen på dette området er omdiskutert, og til dels mangelfull. En litteraturgjennomgang fra 2014 (1) viste til problemer som erektil dysfunksjon, problemer med å oppnå orgasme, økte penile smerter og redusert sensitivitet. For et inngrep som ikke har noen store medisinske fordeler, bør terskelen for å akseptere uønskede ettervirkninger være svært høy. Selv en risiko på 0,04 % for skade på penis som forfatterne viser til (2) er uakseptabelt ved manglende medisinsk gevinst. I Norge gjøres dessuten inngrepet i generell anestesi. Det er økende oppmerksomhet om mulig nevrotoksisitet hos småbarn ved generell anestesi (3, 4), noe som ikke er tatt med i riskovurderingen.

Forfatterne viser til studier fra land i Afrika sør for Sahara som har vist at omskjæring kan redusere HIV-smitte. Det er langt fra åpenbart at funnene kan overføres til norske forhold. Tilsvarende kritikk av studiene har også kommet i debatten om omskjæring i USA (1, 5) Vi har dessuten god tilgang på anti-retroviral behandling som reduserer smitterisikoen i mye større grad (6). En annen studie har vist at omskjæring beskytter mot HPV-infeksjon, og dermed livmorhalskreft. Imidlertid vil HPV-vaksinen gi atskillig bedre beskyttelse, og det er neppe aktuelt å innføre omskjæring som profylakse fremfor vaksinering mot HPV. Ressursbruken ved cervix-screening vil også falle drastisk i takt med økende vaksinedekning (7). Hvorvidt omskjæring faktisk gir beskyttelse mot HPV og andre seksuelt overførbare sykdommer ble det også satt spørsmålstegn ved i en metaanalyse fra 2013 (8).

Den ledende teorien bak smittereduksjon av HIV etter mannlig omskjæring er at inngrepet reduserer mengden anaerobe bakterier på penis, noe som gjør langerhanscellene i huden bedre i stand til å bekjempe HIV-smitte (9). Imidlertid finnes disse langerhanscellene og bakteriefloraen også hos kvinner, i stor grad på preputium clitoridis. Det er også enkeltstudier som viser invers assosiasjon mellom kvinnelig omskjæring og HIV-smitte (10). Følger man samme argumentasjon som over, bør man da også åpne for den mildeste form for kvinnelig omskjæring, hvor man fjerner den kvinnelige forhud. I vår del av verden vil få forfekte dette synspunktet, meg selv inkludert, og jeg strever med å se hvordan mannlig omskjæring er annerledes i så henseende.

Et siste argument forfatterne fremfører er at det er mindre komplikasjoner når inngrepet utføres i ung alder. Dette kan likevel ikke overstyre individets autonomi – retten til å bestemme over egen kropp, og å selv ta beslutningen om å gjennomføre et irreversibelt inngrep.

1

Bossio JA, Pukall CF, Steele S. A review of the current state of the male circumcision literature. J Sex Med 2014; 11: 2847 – 64. [PubMed] [CrossRef]

2

American Academy of Pediatrics Task Force on Circumcision. Male circum_cision. Pediatrics 2012; 130: e756 – 85. [PubMed] [CrossRef]

3

Backeljauw B, Holland SK, Altaye M et al. Cognition and Brain Structure Following Early Childhood Surgery With Anesthesia. Pediatrics 2015; 136: e1 – 12. [PubMed] [CrossRef]

4

Rappaport BA, Suresh S, Hertz S et al. Anesthetic neurotoxicity–clinical implications of animal models. N Engl J Med 2015; 372: 796 – 7. [PubMed] [CrossRef]

5

Earp BD. Do the Benefits of Male Circumcision Outweigh the Risks? A Critique of the Proposed CDC Guidelines. Front Pediatr 2015; 3: 18. [PubMed] [CrossRef]

6

Cohen MS, Chen YQ, McCauley M et al; HPTN 052 Study Team. Prevention of HIV-1 infection with early antiretroviral therapy. N Engl J Med 2011; 365: 493 – 505. [PubMed] [CrossRef]

7

Vogt C, Eide ML, Hagmar B et al. Fremtidig organisering av celleprøver i laboratorier. En rapport utarbeidet av Gruppe Fremtid. 2013. https://helsedirektoratet.no/Documents/Kreft/09-3635-322%20GRUPPE%20%20FREMTID%2023%2010%2013.doc%2010609219_4_1.pdf (8.12.2015).

8

Van Howe RS. Sexually transmitted infections and male circumcision: a systematic review and meta-analysis. ISRN Urol 2013; 2013: 109846. [PubMed] [CrossRef]

9

Liu CM, Hungate BA, Tobian AAR et al. Male circumcision significantly reduces prevalence and load of genital anaerobic bacteria. MBio 2013; 4: e00076. [PubMed] [CrossRef]

10

Kinuthia RG. The Association between Female Genital Mutilation (FGM) and the Risk of HIV/AIDS in Kenyan Girls and Women (15 – 49 Years). Public Heal. Theses. 2010. http://scholarworks.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1113&context­iph_theses (8.12.2015).

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler