Viktige sykehuserfaringer

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Samlingen for lokalforenings- og regionutvalgsledere ga viktige erfaringer fra blant annet flere sykehusprosjekter, sier Mette Lerfaldet, leder i Buskerud legeforening.

  ERFARINGSUTVEKSLING: – Det er nyttig med en samling av både erfarne og nye ledere, sier Mette Lerfaldet. Foto: Ellen Juul…
  ERFARINGSUTVEKSLING: – Det er nyttig med en samling av både erfarne og nye ledere, sier Mette Lerfaldet. Foto: Ellen Juul Andersen

  Som nyvalgt leder deltok hun nylig på sin første samling av lokalforeningsledere. – Forventningene var å få litt tips og ideer til driften av lokalforeningen, sier hun.

  – Det var interessant å høre hvilke erfaringer andre lokalforeninger har gjort i arbeidet med endringer i sykehusene, slik som det nye Sykehuset Østfold på Kalnes ved Sarpsborg. Vi står jo nå foran store endringer i blant annet Drammen, og det er flere andre prosjekter på gang rundt om i landet. Da er det viktig at vi som lokalforeningsledere kan støtte hverandre, mener hun.

  Legeforeningens president Marit Hermansen innledet for en aktiv forsamling. I sin innledning sa hun at lokalforeningene og regionutvalgene kan lage attraktive møteplasser på tvers av spesialiteter og arbeidsplasser der de som utøver fagene kan møtes på tvers, og understreket lokalforeningenes viktige rolle. For eksempel kan de ha lokale arenaer der legene kan møtes for blant annet å diskutere endringer som regjeringen har foreslått i kommunestrukturen, noe som igjen vil kunne få konsekvenser for spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

  Viktig for kontinuiteten

  Viktig for kontinuiteten

  Mette Lerfaldet synes det var spennende å se hvor forskjellig de ulike lokalforeningene driver sin aktivitet, særlig med tanke på forskjellen i antall medlemmer.

  – Det var spesielt nyttig å høre erfaringer fra arbeidet med å organisere kurs, sier hun.

  Hun understreker også nytten av at det var en samling av både erfarne og nye ledere.

  – Det ville ikke hatt den samme effekten om det bare var «ferske» der, sier hun. Hun kjente noen fra før, men det var mange nye. – Det ble jo litt til at vi nye «rotta» oss sammen, sier hun.

  En av dem som har vært med i mange år er leder i Akershus legeforening, Arne Røde. Han mener det er nyttig for kontinuiteten å ha en slik møteplass.

  PÅFYLL: – Det er deilig å være et sted hvor man får litt faglig påfyll, sier mangeårig lokalforeningsleder Arne Røde. Foto:…
  PÅFYLL: – Det er deilig å være et sted hvor man får litt faglig påfyll, sier mangeårig lokalforeningsleder Arne Røde. Foto: Lisbet T. Kongsvik

  – Det er deilig å være et sted hvor man får litt påfyll, men det er også viktig å kunne dele erfaringer med nye, mener han. Noen av lokalforeningene som Akershus legeforening har også egne ansatte. Disse deltok også på samlingen for å kunne diskutere og dele erfaringer. Arne Røde mener dette er særlig nyttig for driften av lokalforeningene.

  Avstanden blir ikke så stor

  Avstanden blir ikke så stor

  – I et styre er det ofte vanskelig å vite hvilken retning man skal legge innsatsen, sier Lerfaldet. Hun mener det blir enklere å drive arbeidet videre etter å ha vært med på en slik samling.

  – Det er viktig for oss å møtes for lettere å kunne samarbeide gjennom året.

  Hun satt også pris på muligheten til å få kontakt med Legeforeningens sekretariat, som blant annet orienterte om økonomistyring.

  – Du har ikke lyst til å sløse bort medlemmenes penger, sier hun. Det er derfor nyttig å få innsikt i for eksempel retningslinjer for og gode tips i håndteringen av økonomien i lokalforeningene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media