En komplett profesjonsforening

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En sterk profesjonsforening tar vare på sine medlemmer, bidrar til utvikling av egen profesjon, forvalter sine kjerneverdier og tar samfunnsansvar. Vår medisinske profesjon er vår identitet. Legeforeningens styrke ligger i at vi samler og forener dette fellesskapet.

  Som generalsekretær møter jeg ofte kolleger som snakker med engasjement om arbeidet sitt – de føler seg delaktige i å utvikle helsetjenesten og egen arbeidsplass. Det gir stolthet, tilhørighet og en bedre helsetjeneste.

  I sommer skrev Tom Colbjørnsen, professor ved BI, om profesjoners makt og avmakt i Dagens Næringsliv. En profesjon er en gruppe yrkesutøvere som har enerett til å utføre bestemte yrker fordi de har tatt en spesiell utdannelse. Colbjørnsen skriver at profesjonens interesser må ivaretas av en profesjonsorganisasjon som fungerer både som fagforening og som faglig forening. Legeforeningen, skriver han, er det nærmeste vi kommer en komplett profesjonsforening.

  Jeg mener Colbjørnsen har rett. Legeforeningen har en unik bredde. En kjerneoppgave er å gi medlemmer og tillitsvalgte trygghet gjennom utvikling av avtaler, rådgivning og rettshjelp. Men Legeforeningen tilbyr mer. Som leger skal vi også ta vare på hverandre, på faget vårt og utvikle pasienttilbudet. Vi har et tydelig samfunnsoppdrag.

  En sterk profesjonsforening tar vare på sine medlemmer. Leger har et stort ansvar. Han eller hun må fatte beslutninger på selvstendig grunnlag. Dette kan ofte være en ensom rolle. Leger er som andre mennesker, med tvil og usikkerhet. Arbeidshverdagen er preget av høyt tempo og arbeidspress. Enkelte ganger gjøres det feil. Arenaer for refleksjon og kollegiale støtteordninger er viktig og er blitt etablert.

  Etableringen av Villa Sana hadde bakgrunn i Legeforeningens bekymring for medlemmenes ivaretakelse av egen helse. Målet med Villa Sana er fortsatt å styrke legers bevissthet om legerollen, forebygge utbrenning og fremme legers helse og livskvalitet. Over 3 000 leger har fått rådgivning eller deltatt på kurs i de årene ressurssenteret har eksistert.

  En sterk profesjonsforening bidrar til utvikling av egen profesjon, blant annet gjennom kvalitetsutvikling og utdanning. En av Legeforeningens viktigste oppgaver de neste årene, er å sikre kvalitet og kapasitet i spesialistutdanningen. Det er nødvendig å styrke satsingen på norsk spesialistutdanning betraktelig. Vi må ha en spesialistutdanning for fremtidens behov. Da må vi utvikle utdanningsmuligheter også på de mindre sykehusene. Utdanningsløp som styrker helsetilbudet for hele befolkningen må ha prioritet.

  En sterk profesjonsforening forvalter sine kjerneverdier og tar samfunnsansvar. Vi skal være sentrale i å utvikle helsetjenesten gjennom faglige, politiske, juridiske og økonomiske virkemidler. Vårt engasjement er både nasjonalt og internasjonalt. Å fremme tiltak for folkehelsen er et av Legeforeningens sju formål. Dette har Legeforeningen gjort siden 1886. Legeforeningen stod for opprettelsen av Nasjonalforeningen for bekjempelse av tuberkulose på begynnelsen av 1900-tallet, senere kjent som Nasjonalforeningen for folkehelsen. På Oslo-møtet i World Medical Association (WMA) i 2015 ble grunnlaget for en ny deklarasjon om sosial ulikhet i helse (Oslo-deklarasjonen) lagt.

  Jeg er stolt av å være generalsekretær i en forening med så mye engasjement og høy faglig kompetanse. Vår medisinske profesjon er vår identitet. Legeforeningens styrke ligger i at vi samler og forener dette fellesskapet.

  Med dette ønsker jeg alle et godt nytt år!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media