Positivt for legevakten

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  President Marit Hermansen roser Akuttutvalgets arbeid. Anbefalingene vil kunne gi landets legevakter et etterlengtet løft.

  Helseminister Bent Høie mottok nylig Akuttutvalgets utredning om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, der legevaktstjenesten er en sentral del.

  – Det er svært viktig at myndighetene nå tar grep om en sviktende del av norsk akuttberedskap. Utfordringsbildet og tiltakene utvalget skisserer opp er i tråd med Legeforeningens synspunkter, sier president i Legeforeningen Marit Hermansen.

  Svakeste ledd

  Svakeste ledd

  Legevakt har i lang tid blitt omtalt som det svakeste leddet i den akuttmedisinske kjede, med bemanningsproblemer, lange avstander, sviktende rekruttering, tilfeldig organisering og for lite systematisk arbeid med kvalitet.

  – Da primærhelsemeldingen ble lagt frem inneholdt den skuffende lite om legevakt, og i statsbudsjettet er legevakt også glemt. Vi håper Høie nå følger opp utvalgets anbefalinger i praksis – og styrker legevakten, sier Hermansen.

  Utvalget foreslår innføring av konkrete, nasjonale krav til legevaktene, og understreket viktigheten av å se hele den akuttmedisinske kjeden i sammenheng.

  – Mangel på samhandling gir uheldige konsekvenser. Store interkommunale legevakter baserer seg for eksempel på at ambulansepersonell kan rykke ut med kort responstid, sa utvalgsleder Ann-Kristin Olsen.

  Aldri alene på vakt

  Aldri alene på vakt

  På mange av landet legevakter er det kun én lege på vakt, og arbeidspresset er så stort at det truer forsvarligheten. Ifølge Helsetilsynet skjer det flere uheldige hendelser ved legevakten enn i noen annen del av helsetjenesten. Utvalget anbefaler at det alltid bør være minst to helsepersonell på vakt.

  – Ett av Legeforeningens mest sentrale forslag i innspillsrapporten En legevakt for alle, men ikke for alt, er en hovedregel om at alle legevakter bør ha minst to leger på vakt. Utvalgets forslag er et skritt i riktig retning, sier Hermansen.

  Akuttutvalget foreslår videre bruk av fastlønn og faste stillinger for å sikre rekrutteringen og at maksimal reisetid for 90 prosent av befolkningen bør være 40 minutter.

  – Alle disse tiltakene er gode. Jo lenger reisevei man har, jo mindre sjanse er det for at man oppsøker legevakten. Reisevei er en betydelig risikofaktor innen akuttmedisin, sier Hermansen.

  Utvalget ønsker at legevaktlegene skal rykke oftere ut. Legeforeningen er positiv til forslaget, men det krever at en del forutsetninger er på plass:

  – Man er nødt til å ha nok leger på vakt slik at det alltid finnes noen som kan ta imot pasientene på legevakten, og legevakten må varsles av AMK når det skjer en ulykke. I tillegg må alle legevaktsdistrikter ha en legevaktbil med nødvendig utstyr tilgjengelig, sier Hermansen.

  Utvalget foreslår også at departementet bør initiere et arbeid for å styrke fastlegeordningen slik at den kan støtte opp under de tiltakene som foreslås for legevakten.

  – Dette er helt nødvendig og bør stå sentralt i det videre arbeidet, sier Hermansen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media