FORSIDEN

Artikkel

Illustrasjon © Ellen Weinstein

Prevensjon har gått fra å være ineffektivt, utilgjengelig og tabubelagt til å bli en grunnleggende rettighet alle kvinner skal ha. Kvinner med epilepsi må ta spesielle hensyn ved valg av prevensjonsform.

Anbefalte artikler