Endringer i utbetaling av praksiskompensasjon

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fra 1. januar 2016 vil praksiskompensasjonen fra Legeforeningen bli utbetalt til den enkelte som et personlig honorar. Oppdragsgiver skal beregne og innbetale arbeidsgiveravgift av honoraret.

  Skattedirektoratet har i brev av 27. august 2015 uttalt at praksiskompensasjon er en godtgjørelse til legen personlig for utførelse av arbeid, og at denne derfor inngår i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift. Legeforeningen er ikke enig i denne forståelsen av praksiskompensasjon, og vurderer nå hvordan dette eventuelt skal prøves. Inntil en eventuell rettslig avklaring må næringsdrivende leger som har krav på kompensasjon, sende inn kravet på reiseregningsskjema.

  Bakgrunnen for saken er at Legeforeningens revisor reiste spørsmål om praksiskompensasjon var mva-pliktig. Det ble derfor rettet en henvendelse til Skatt øst for å få avklart spørsmålet. Skatt øst slo i sitt første brev fast at praksiskompensasjon er mva-pliktig omsetning. Legeforeningen mener Skatt øst la feil faktum til grunn og ba om en ny vurdering. Skatt øst endret sin konklusjon og mente nå at praksiskompensasjonen ikke er mva-pliktig, men at den i stedet skal inngå i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift.

  Legeforeningen er heller ikke enig i denne vurderingen, men Skattedirektoratet har som det fremgår ovenfor, konkludert med at det må betales arbeidsgiveravgift på praksiskompensasjonen. Legeforeningen mener at Skattedirektoratet tar feil når det uttales at praksiskompensasjon er en godtgjørelse til legen personlig for utførelse av arbeid. Det vurderes nå videre oppfølging av saken, men inntil dette er endelig avklart må man innrette seg etter avgiftsmyndighetenes vurdering.

  Endringen gjelder kun utbetaling av praksiskompensasjon fra Legeforeningen, og ikke den praksiskompensasjon man får fra arbeid for kommunen.

  Praktiske spørsmål kan rettes til: Martina Hannås på telefon 23 10 92 08 eller på epost martina.hannas@legeforeningen.no.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media