Bedre hygiene kan gi bedre vekst hos barn

Verdens helse Samfunnsmedisin
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bedre tilgang til toaletter på landsbygda i Mali førte til bedre vekst hos barn, til tross for at antall tilfeller av diaré var uendret.

  Hjelper det å bygge latriner i fattige land? Forskere ønsket å undersøke effekten av å bygge latriner i områder av Mali hvor under 60 % av befolkningen hadde tilgang til toaletter (1). De randomiserte 60 landsbyer med til sammen 2 365 barnefamilier til å delta i et sanitetsprogram og 61 landsbyer med til sammen 2 167 barnefamilier til en kontrollgruppe. Programmet gikk ut på å motivere befolkningen til å bygge enkle latriner og til å benytte disse fremfor å gjøre sitt fornødne ute i friluft, i tillegg til hyppig håndvask.

  I løpet av studieperioden på vel ett år økte tilgangen til egen latrine fra 33 % til 65 % blant familiene i intervensjonsgruppen, og holdt seg uendret på 35 % blant familiene i kontrollgruppen. Forekomsten av episoder med diaré blant barn under fem år var den samme i begge gruppene, men det var signifikante forskjeller i høyde og vekt for barn i samme alder i de to gruppene. Barn i intervensjonsgruppen var ved slutten av studieperioden høyere og i mindre grad alvorlig underernærte enn barn i kontrollgruppen, særlig blant barn under to år. Det var ingen forskjell i total barnedødelighet, men dobbelt så mange av dødsfallene blant barn under fem år i kontrollgruppen skyldtes diarésykdom.

  Studien viser at økt tilgang til enkle latriner og økt bevissthet om god hygiene kan bidra til bedre helse blant små barn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media