Bedre hygiene kan gi bedre vekst hos barn

Matilde Risopatron Berg Om forfatteren
Artikkel

Bedre tilgang til toaletter på landsbygda i Mali førte til bedre vekst hos barn, til tross for at antall tilfeller av diaré var uendret.

Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Hjelper det å bygge latriner i fattige land? Forskere ønsket å undersøke effekten av å bygge latriner i områder av Mali hvor under 60 % av befolkningen hadde tilgang til toaletter (1). De randomiserte 60 landsbyer med til sammen 2 365 barnefamilier til å delta i et sanitetsprogram og 61 landsbyer med til sammen 2 167 barnefamilier til en kontrollgruppe. Programmet gikk ut på å motivere befolkningen til å bygge enkle latriner og til å benytte disse fremfor å gjøre sitt fornødne ute i friluft, i tillegg til hyppig håndvask.

I løpet av studieperioden på vel ett år økte tilgangen til egen latrine fra 33 % til 65 % blant familiene i intervensjonsgruppen, og holdt seg uendret på 35 % blant familiene i kontrollgruppen. Forekomsten av episoder med diaré blant barn under fem år var den samme i begge gruppene, men det var signifikante forskjeller i høyde og vekt for barn i samme alder i de to gruppene. Barn i intervensjonsgruppen var ved slutten av studieperioden høyere og i mindre grad alvorlig underernærte enn barn i kontrollgruppen, særlig blant barn under to år. Det var ingen forskjell i total barnedødelighet, men dobbelt så mange av dødsfallene blant barn under fem år i kontrollgruppen skyldtes diarésykdom.

Studien viser at økt tilgang til enkle latriner og økt bevissthet om god hygiene kan bidra til bedre helse blant små barn.

Anbefalte artikler