Aktuelt om sosial innovasjon

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Willumsen, Elisabeth

  Ødegård, Atle

  Sosial innovasjon

  Fra politikk til tjenesteutvikling. 299 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2015. Pris NOK 439

  ISBN 978-82-450-1587-4

  Regjeringens strategi for styrket innovasjonsinnsats fra 2009 (fornyet i 2013) og helse- og omsorgsmeldingene Samhandlingsreformen og Morgendagens omsorg (Omsorgsmeldingen) utfordrer hele den offentlige sektoren og ikke minst helse- og velferdstjenestene i kommunene til å ta i bruk innovasjon som en del av en politisk strategi for fornyelse. Det foreligger nå en aktuell bok om temaet.

  Professor Elisabeth Willumsen og professor Atle Ødegård er redaktører, og begge er gjennom bistillinger knyttet til Senter for innovasjonsforskning ved Universitetet i Stavanger. I tillegg er det bidrag fra i alt 17 ulike forfattere fra ulike kompetanse- og forskningsmiljøer i Norge og England.

  Boken er delt i tre hovedbolker og 15 kapitler. Del I omhandler innovasjon i en velferdskontekst, del II perspektiver på innovasjon og del III innovasjon og tjenesteutvikling. Hvert kapittel har en innledning, et sammendrag og referanser. Noen figurer visualiserer budskapet på en god måte. De forsknings- og teoribaserte og empirisk baserte bidragene kan styrke kunnskapen om og anvendelsen av innovasjon i helse- og velferdstjenestene. Formålet er å belyse hvordan man kan forstå begrepet innovasjon, og hvordan man kan ta det i bruk. Forfatterne har valgt å inkludere velferdstjenester i vid forstand. Velferdstjenestene er regulert innenfor rammen av velferdsstaten og de verdier og kjennetegn den representerer. En sentral antagelse er at deltagere i innovasjonsprosesser må være villige til å jobbe grenseoverskridende for nyskapende velferdstjenester. Det er i interaksjonen mellom personer, organisasjoner/tjenester og forvaltningsnivå at det finnes et innovasjonspotensial.

  Denne utgivelsen er aktuell for studenter, lærere og forskere innen høyere utdanning. Den er også relevant for ledere, rådgivere i offentlig og privat virksomhet på ulike nivåer – kommunalt, fylkeskommunalt og statlig. Pasienter, brukere, pårørende og interesseorganisasjoner kan også ha nytte av den.

  Dette er en god og velfundert bok om sosial innovasjon som gir en helhetlig oversikt over feltet, inkludert praktiske eksempler fra helse- og velferdssektoren.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media