Menstruell migrene

Kjersti Grøtta Vetvik Om forfatteren
Artikkel

Symptomene ved migrene er mer uttalte ved menstruasjonen, og pasientene bruker flere medikamenter og høyere doseringer for å kupere anfallene.

Kjersti Grøtta Vetvik. Foto: Ingar Næss

I fruktbar alder forekommer migrene 2 – 3 ganger hyppigere hos kvinner enn menn, og kvinnelige hormoner antas å spille en viktig rolle. Tidligere studier viser økt forekomst av migrene på dagene rundt første menstruasjonsdag. Enkelte kvinner opplever migrene regelmessig til menstruasjon. Denne tilstanden kalles menstruell migrene.

I doktorgradsprosjektet har jeg studert forekomst og kliniske kjennetegn ved menstruell migrene i den generelle befolkningen. I studien ble 5 000 kvinner i 30-årene tilsendt et spørreskjema. De som oppga migrene i minst 50 % av menstruasjonene ble invitert til klinisk intervju. I etterkant ble deltagerne (n = 237) bedt om å fylle ut en hodepinedagbok gjennom tre menstruasjonssykluser. Omtrent en tredel av alle kvinnene hadde hatt migrene, og blant disse opplevde rundt en femdel migrene regelmessig i forbindelse med menstruasjon.

Migreneanfall knyttet til menstruasjon skilte seg fra ikke-menstruelle anfall ved lengre varighet, de var oftere assosiert med kraftig kvalme og ble behandlet med flere medikamenter og høyere doseringer. Kvinner med menstruell migrene som brukte prevensjonsmidler som førte til amenoré, rapporterte hyppigere bedring av sin migrene enn de som fortsatt hadde blødninger.

Resultatene viser at migrene er hyppig hos kvinner i 30-årene og at menstruasjonen representerer den viktigste, eller eneste, triggeren hos ca. en femdel. Menstruelle anfall varer lenger og er assosiert med mer uttalte symptomer enn andre migreneanfall. Prevensjonsmetoder som medfører amenoré, kan ha en gunstig effekt hos disse kvinnene.

Disputas

Kjersti Grøtta Vetvik disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 12.6. 2015. Tittelen på avhandlingen er Menstrual migraine in the general population – prevalence, clinical characteristics and classification.

Anbefalte artikler