Er kreftbehandling under graviditet skadelig for barnet?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kreftbehandling av gravide kvinner økte ikke risikoen for kognitive problemer eller nedsatt hjertefunksjon hos barna i de første tre leveårene, viser en ny studie.

  Illustrasjonsfoto: Thinkstock
  Illustrasjonsfoto: Thinkstock

  Kreftbehandling av gravide vanskeliggjøres ofte av mangelfull kunnskap om mulige skadelige effekter på fosteret. I en multisenterstudie ble 129 barn, født av mødre som fikk diagnostisert kreftsykdom i løpet av svangerskapet, sammenlignet med 129 friske barn med tilsvarende svangerskapslengde og kjønnsfordeling (1). 74 % av barna i kreftgruppen ble eksponert for kjemoterapi og 9 % for stråling med behandlingsstart etter første trimester.

  Ved treårsalderen var det verken forskjell i kognitiv funksjon mellom barn utsatt for kjemoterapi og barn i kontrollgruppen (p = 0,43), eller mellom alle barn i kreftgruppen og kontrollgruppen (p = 0,08). Grundig kardiologisk evaluering viste ingen negative langtidseffekter på hjertefunksjonen. En høy andel av barna i kreftgruppen ble født prematurt (61 %). Kognitiv funksjon var dårligst blant de premature, men det var ingen forskjeller mellom premature i kreftgruppen og kontrollgruppen.

  – I denne studien presenterer man data som er vanskelige å innhente, og som gir viktig kunnskap som er relevant ved behandlingen av gravide med nydiagnostisert kreft, sier Claus Klingenberg, professor og overlege ved Barneavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge. – Studien er imidlertid liten, noe som gjør funnene usikre. Mange barn i kreftgruppen ble født prematurt, men det er uklart om dette skyldtes at moren ble forløst før termin eller om selve kreftbehandlingen økte risikoen for prematur fødsel, sier Klingenberg.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media