Hyperkloremi hos kritisk syke pasienter med sepsis

Fra andre tidsskrifter Anestesiologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hyperkloremi kan assosieres med økt dødelighet hos intensivpasienter med sepsis, viser ny studie fra USA.

  Hyperkloremi er vanlig hos kritisk syke pasienter og har inntil nylig vært ansett som mindre betydningsfullt.

  I en retrospektiv kohortstudie som nylig er publisert i Critical Care Medicine, har man sett på sammenhengen mellom kloridnivået i serum og dødeligheten hos 1 940 kritisk syke pasienter med sepsis (1).

  Pasienter med kronisk nyresvikt var ekskludert. 615 pasienter (32 %) hadde hyperkloremi, dvs. kloridkonsentrasjon ≥ 110 mmol/l, ved ankomst til intensivavdelingen. Disse pasientene var eldre og hadde høyere kumulativ væskebalanse. Både hyperkloremi ved ankomst og en økning av kloridnivået i serum på ≥ 5 mmol/l etter 72 timer var assosiert med økt dødelighet, uavhengig av baseunderskudd, kumulativ væskebalanse og akutt nyresvikt.

  – Denne studien viser at hyperkloremi hos kritisk syke pasienter med sepsis bør vies større oppmerksomhet, sier Robert Beckhaug, som er overlege på Intensivavdelingen ved Sykehuset Østfold.

  – En svakhet ved studien er at væskevolum og væsketype før ankomst til intensivavdelingen ikke er oppgitt. Resultatene samsvarer imidlertid godt med flere andre nyere studier, som viser at vi bør ha økt oppmerksomhet på hyperkloremi, og at dette bør være en del av grunnlaget ved vurdering av væskebehandling, sier Beckhaug.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media