()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Operativ behandling med total kneprotese kan gi bedre resultater enn konservativ behandling hos pasienter med moderat til alvorlig kneleddsartrose, men kan også føre til komplikasjoner.

  Illustrasjonsfoto: Science Photo Library
  Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

  Årlig får over 5 000 personer operert inn kneprotese i Norge. I en dansk studie ble 100 pasienter med indikasjon for innsetting av kneprotese randomisert til å få innsatt en slik protese og påfølgende konservativ behandling eller til kun konservativ behandling (1). Smerter, symptomer, daglig funksjon og livskvalitet ble rapportert ved bruk av skåringsverktøyet Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score der resultatet angis fra 0 (dårligst) til 100 (best). Etter 12 måneder hadde intervensjonsgruppen signifikant større bedring på 32,5 (KI 26,6 – 38,3) versus 16,0 (KI 10,1 – 21,9) i kontrollgruppen, men også flere alvorlige komplikasjoner.

  – Denne studien er den første randomiserte studien som viser at kneprotese har god effekt ved kneartrose, sier Ove Furnes, professor ved Haukeland universitetssykehus. – Like viktig viser den at konservativ behandling, som i denne studien besto av informasjon, nevromuskulært øvingsprogram, 12 ukers vektreduksjonsprogram, bruk av såler og smertestillende medisiner, også har effekt. Studien omfattet ikke pasientene med svært mye smerter, sier han.

  – At kneprotesekirurgi kan føre til alvorlige komplikasjoner viser at det er behov for mer forskning og forebygging, og at man må utvikle bedre metoder for pasientseleksjon, forberede kirurgiske teknikker og utvikle bedre proteser, sier Furnes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media